ZonMw opent oproep Mentale Veerkracht in de Wijk

Interessant voor ggz-instellingen: ZonMw heeft een start- en uitvoeringssubsidie gericht op Mentale Veerkracht in de Wijk geopend. Het doel is om bestaande of nieuwe samenwerkingen rondom preventie in de ggz te ondersteunen. Lokale of regionale initiatieven waarbij de ggz-instellingen in de wijk aan de slag gaan met preventie kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan een anti-stigma campagne of een initiatief gericht op positieve gezondheid en leefstijl. Door in te zetten op preventie kunnen problemen worden voorkomen en wordt de mentale gezondheid en veerkracht vergroot.

Twee oproepen: start- en uitvoeringssubsidie

Er zijn twee oproepen geopend die afhankelijk van uw project mogelijk interessant zijn:

  • De startsubsidie is bedoeld voor nieuwe, nog op te zetten initiatieven rondom preventie in de wijk.
  • De uitvoeringssubsidie is gericht op het voortzetten of uitbreiden van bestaande initiatieven rondom preventie in de wijk.

Hieronder leest u een korte toelichting per oproep. Heeft u vragen of is uw interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Neem contact met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Startsubsidie Mentale Veerkracht in de wijk

Waarvoor en voor wie?

Ggz-instellingen kunnen alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor:

  • Het opzetten van een lokale of regionale samenwerking tussen relevante partners in het sociaal- en zorgdomein;
  • De uitvoering van een kleinschalig initiatief, waarbij wordt geëxperimenteerd met preventieve interventies op wijk- of gemeenteniveau. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
    • Lokale initiatieven gericht op positieve gezondheid en leefstijl;
    • Lokale anti-stigma campagnes.

Let wel op: u bent verplicht om (vertegenwoordiging van) cliënten en naasten te betrekken bij uw project. Daarnaast kunnen gemeenten, overige zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen of een kennisorganisatie onderdeel uitmaken van uw samenwerkingsverband.

Budget en subsidie

Het budget voor deze ronde bedraagt in totaal € 400.000. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 met een looptijd van 12 maanden.

Deadline

U heeft tot en met dinsdag 19 oktober, 14.00 uur, om een aanvraag in te dienen.

Uitvoeringssubsidie Mentale Veerkracht in de wijk

Waarvoor en voor wie?

GGZ-instellingen kunnen namens een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor:

  • De voortzetting of uitbreiding van een bestaand project, interventie of methodiek;
  • Een nieuwe pilot, actieonderzoek of interventieontwikkeling.

Het type project is afhankelijk van de lokale of regionale situatie en behoefte. Dit moet duidelijk worden omschreven in uw aanvraag. Daarnaast moet uw samenwerkingsverband minimaal bestaan uit (vertegenwoordiging van) cliënten en naasten en een of meerdere gemeenten. Overige partners zijn optioneel.

Budget en subsidie

Het budget voor deze ronde bedraagt in totaal € 1,6 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 met een looptijd van 24 maanden. Hierbij geldt een cofinanciering van 60% van de totale kosten.

Deadline

Ook voor deze oproep staat de deadline gepland op dinsdag 19 oktober om 14.00 uur.

Meer informatie

Bent u bezig met het opzetten van een project gericht op preventie en bent u benieuwd of uw ggz-instelling in aanmerking komt voor subsidie? Onze specialisten zoeken het graag voor u uit! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00