ZonMw Grip op Onbegrip: eerste twee oproepen geopend

Eerder berichtte wij al over het vervolg op het ZonMw Actieprogramma Verward Gedrag met een andere naam én bredere focus, namelijk Grip op Onbegrip. Het nieuwe programma, gericht op een brede groep mensen met ‘onbegrepen gedrag’ die vaak tussen wal en schip vallen, heeft twee interessante subsidieoproepen geopend voor samenwerkingsverbanden die deze groep mensen wil ondersteunen.

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Het actieprogramma is gericht op het versterken van een lerende omgeving in de regio om een persoonsgerichte aanpak te realiseren voor mensen met onbegrepen gedrag. Het vierjarige programma hanteert vier nauw met elkaar samenhangende pijlers:

 1. Zorg & Samenleving
 2. Zorg & Veiligheid
 3. Kennis & Inzicht
 4. Professionalisering

Meer weten? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Subsidieoproepen van Grip op Onbegrip

Er zijn twee subsidieoproepen geopend:

 • Zorg & Samenleving: Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen
 • Zorg & Veiligheid: Domein Overstijgende Samenwerking

Zorg & Samenleving: Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen

Het doel van dit subsidietraject is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. In de kenniswerkplaatsen werken zorg en sociaal domein samen in een lerende omgeving om mensen met onbegrepen gedrag op een persoonsgerichte wijze te helpen.

Het subsidietraject werkt volgens een verplicht tweetrapsraket, waarbij uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) hebben toegekend gekregen, beroep kunnen doen op financiering voor uitvoering (fase 2).

 • Startimpuls (fase 1) – maximaal vier maanden:
  Een regionale samenwerkingsverband kan subsidie aanvragen voor de startfase om te komen tot een kenniswerkplaats. Hierbij gaat het om een doorontwikkeling van een bestaand netwerk.
 • Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) – maximaal vier jaar:
  Na afronding van fase 1 kunnen samenwerkingsverbanden een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) indienen gericht op de coördinatie van het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende projecten.

Voor wie?

Een regionaal samenwerkingsverband bestaat uit minimaal de volgende partijen:

 • gemeenten
 • een zorgorganisatie
 • een onderwijsinstelling
 • een onderzoeksinstelling
 • een woningcorporatie
 • een zorgverzekeraar
 • ervaringsdeskundigen én naasten.

Budget en subsidie

Voor fase 1 kan maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd voor vier maanden. Er is budget om 30 startimpuls trajecten te honoreren.

Deadline

De deadline voor fase 1 ligt op donderdag 26 oktober 2021 om 14.00 uur. De beoogde looptijd is van januari 2021 t/m april 2022. Na afloop van fase 1 kan een uitgewerkte subsidieaanvraag worden gedaan voor fase 2. Oproepen voor beide fasen worden tot medio 2023 herhaald totdat er landelijke dekking is behaald.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Zorg & Veiligheid: Domein Overstijgende Samenwerking

Elke veiligheidsregio kan één subsidieaanvraag indienen, gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus. Hieraan worden minimaal twee tot maximaal zes inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid gekoppeld:

 1. Regio in beeld
 2. Inrichting van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
 3. Versterken verbinding met het sociaal domein
 4. Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
 5. Heldere en concrete afspraken oer casus- en procesregie
 6. Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Voor wie?

Deze oproep is interessant voor samenwerkingsverbanden bestaande uit relevante partners in het zorg- en veiligheidsdomein die samenwerken op veiligheidsregio niveau. Denk hierbij aan gemeente, GGZ, Zorg en veiligheidshuis, politie of het OM.

Budget en subsidie

Per veiligheidsregio is maximaal € 400.000 gereserveerd. De subsidie bedraagt maximaal 80%. Aanvullend wordt er minimaal 20% cofinanciering vanuit het samenwerkingsverband vereist.

Deadline

De deadline ligt op donderdag 14 oktober 2021 om 14.00 uur. Deze subsidieoproep herhaalt zich 1 à 2 x per jaar tot alle 25 veiligheidsregio’s een aanvraag hebben kunnen indienen. Eerstvolgende ronde volgt begin 2022.

Meer informatie over Grip op Onbegrip?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over deze? Neem contact met ons op om de mogelijkheden van het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip te bespreken. Onze specialisten adviseren u graag over de subsidiekansen voor uw project of organisatie.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze subsidieoproepen van ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00