ZonMw Grip op Onbegrip: de nieuwe openstellingen van voorjaar 2022

U kunt weer subsidie aanvragen vanuit twee subsidieoproepen van ZonMw binnen het programma Grip op Onbegrip. Uw project moet zich richten op het versterken van een lerende omgeving in de regio om een persoonsgerichte aanpak te realiseren voor mensen met onbegrepen gedrag. Het programma hanteert vier pijlers. Voor de pijlers Zorg & Samenleving en Zorg & Veiligheid zijn er weer nieuwe subsidiekansen. Lees hieronder meer over deze subsidieoproepen:

De nieuwe deadlines van Grip op Onbegrip

Zoals aangegeven zijn twee subsidieoproepen geopend:

 • Zorg & Samenleving
  • Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen: deadline 31 mei 2022
  • Uitvoeringsimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen: deadline 17 mei 2022
 • Zorg & Veiligheid
  • Domein Overstijgende Samenwerking: deadline 12 april 2022, 14.00 uur

Advies nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

De subsidieoproepen van Grip op Onbegrip op een rij

Zorg & Samenleving: Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen

Het doel van deze subsidieoproep is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van kenniswerkplaatsen gericht op onbegrepen gedrag. Het zorg- en sociaaldomein werken dan samen in een lerende omgeving om de doelgroep – mensen met onbegrepen gedrag – zo integraal mogelijk te ondersteunen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval de volgende partijen:

 • gemeenten
 • een zorgorganisatie
 • een onderwijsinstelling
 • een onderzoeksinstelling
 • een woningcorporatie
 • een zorgverzekeraar
 • ervaringsdeskundigen én naasten.

Subsidie aanvragen

Het subsidietraject bestaat uit twee fasen. In de eerste fase kunt u een startimpuls (fase 1) toegekend krijgen. Aanvragers die door fase 1 zijn gekomen kunnen vervolgens beroep doen op financiering voor uitvoering (fase 2).

 • Fase 1: startimpuls (maximaal 4 maanden)

Vraag vanuit een regionaal samenwerkingsverband subsidie aan voor de startfase van de ontwikkeling van een kenniswerkplaats. Hierbij gaat het om een doorontwikkeling van een bestaand netwerk.

 • Fase 2: uitgewerkte subsidieaanvraag (maximaal 4 jaar)

Na fase 1 kunt u namens het samenwerkingsverbanden een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) indienen gericht op de coördinatie van het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende projecten.

Budget en subsidie

 • Voor fase 1 startimpuls kan maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd voor 4 maanden. Er is genoeg budget om 30 trajecten te honoreren.
 • Voor fase 2 uitvoeringsimpuls kan maximaal € 800.000 subsidie worden aangevraagd voor 4 jaar. Er is budget om 20 trajecten te honoreren.

Deze oproep zal tot en met 2023 worden herhaald totdat er een landelijke dekking is.

Vrijblijvende kennismaking

Zorg & Veiligheid: Domein Overstijgende Samenwerking

Vraag vanuit deze subsidieoproep financiering aan voor het inrichten van een leer- en verbetercyclus. Aan een dergelijk project moeten minimaal 2 tot maximaal 6 inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid gekoppeld worden:

 • Regio in beeld
 • Inrichting van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
 • Versterken verbinding met het sociaal domein
 • Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
 • Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie
 • Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden bestaande uit bijvoorbeeld, gemeenten, GGZ, Zorg en Veiligheidshuis, politie, het OM, en andere relevante partners uit het zorg- en veiligheidsdomein die samenwerken op veiligheidsregio niveau.

Subsidiebijdrage en budget

De subsidie bedraagt maximaal 80% en kan per veiligheidsregio oplopen tot maximaal € 400.000. Er wordt ook een cofinanciering van 20% vanuit het samenwerkingsverband vereist.

Deze subsidieoproep wordt naar verwachting nog 1 of 2 keer herhaald zodat alle veiligheidsregio’s de kans krijgen om een aanvraag in te dienen.

Neem contact op voor advies over Grip op Onbegrip

Bent u benieuwd naar de subsidiekansen van deze oproepen? Of heeft u nog andere vragen naar aanleiding van dit artikel? We beantwoorden graag al uw vragen over de mogelijkheden van Grip op Onbegrip. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking met een van onze specialisten. Zij adviseren u graag over de subsidiekansen voor uw project of organisatie!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Voor vragen of advies over deze subsidieoproepen kunt u contact opnemen via het onderstaande formulier of door ons te bellen op 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00