WBSO jaarverslag 2018: “Een bewezen effectief instrument”

“Nederland doet het heel goed op innovatiegebied”, “Wij behoren tot de top van de wereld” en “Het is geweldig om te zien dat het mkb zo goed gebruik maakt van de WBSO”. Zomaar wat voorbeelden van zinsneden uit het Focus jaarverslag 2018 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de WBSO. Terecht natuurlijk, want de WBSO levert een flinke bijdrage aan innovatie door kosten in R&D te verlagen. Middels de WBSO verkrijgt het mkb meer dan een miljard euro voordeel. Een bewezen effectief instrument.

“Daling van WBSO-gebruikers”

Echter, naar mijn mening is er ook een schaduwkant. Uit het jaarverslag blijkt namelijk dat het aantal WBSO-gebruikers is gedaald met 4,6% ten opzichte van 2017. Een daling van zo’n 1.000 bedrijven. Zorgwekkend aangezien het aantal WBSO-gebruikers één jaar eerder ook al met ongeveer 1.000 bedrijven terugliep, en het jaar daarvoor (2016) ook al een teruggang kende van ongeveer 600 bedrijven vergeleken met 2015. In totaal dus een afname van zo’n 2600 bedrijven (11,7%) in de periode 2015 – 2018. Het aantal starters loopt procentueel zelfs nog harder terug: een daling van 20% sinds 2015. Inmiddels ben ik 10 jaar werkzaam als specialist innovatiesubsidies voor bedrijven en heb ik deze mate van daling nog nooit meegemaakt.

De redenen hiervoor lopen naar mijn mening uiteen. Mogelijk houdt het verband met de huidige periode van economische groei. Bedrijven besteden bij economische groei vaak minder tijd aan S&O en richten alle inspanningen op hun primaire bedrijfsprocessen. Andere oorzaken kunnen het wegvallen van twee projecttypen in 2016 en een striktere beoordeling van ICT-projecten zijn.

“Terugkeer van de WBSO-categorie Procesinnovatie”

Desalniettemin vind ik de teruggang van WBSO-gebruikers vreemd aangezien budgetten nagenoeg niet zijn veranderd en de WBSO steeds belangrijker wordt voor de Innovatiebox. Het wordt tijd dat de negatieve trend wordt doorbroken en als oplossing sluit ik aan bij eerdere uitspraken van FME en VNO-NCW: “Het is zaak om nu door te pakken en de WBSO uit te breiden met een terugkeer van de WBSO-categorie procesinnovatie.”

Contact opnemen
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Sparren met een specialist? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00