Waterstof voor aardgasvrije wijken

In 2021 moeten alle gemeenten een warmteplan gereed hebben, waarin duidelijk is vastgelegd wanneer en hoe elke wijk wordt verduurzaamd. Het aardgasvrij maken van wijken is daarbij een belangrijk onderdeel. De wijze waarop deze wijken aardgasvrij worden gemaakt verschilt echter sterk per gemeente. De ene gemeente zet in op geothermie, terwijl de andere gemeente zich bijvoorbeeld richt op het aanleggen van warmtenetten om restwarmte te benutten. Een oplossing die in mijn optiek nog niet sterk genoeg wordt vertegenwoordigd door subsidieregelingen is de slimme inzet van waterstof.

De toegevoegde waarde van waterstof

De ondervertegenwoordiging van waterstof binnen aardgasvrij-ontwikkelingen is bijzonder, aangezien waterstof in bepaalde opzichten zelfs meer geschikt is dan de inzet van duurzame elektriciteit om te voldoen aan de warmtevraag. Zo is een belangrijke, positieve eigenschap van waterstof dat deze vervoerd kan worden via bestaande gasnetten. Dit betekent dat kostbare investeringen in de verzwaring van elektriciteitsnetten en energie-infrastructuur grotendeels voorkomen kunnen worden. Tevens biedt waterstof twintig tot veertig keer meer opslagcapaciteit dan bestaande batterij-technologieën. Genoeg redenen dus om de mogelijkheden als gemeente te onderzoeken voor het warmteplan!

Innovatie voor opschaling en kostenreductie

Waterstof wordt ondervertegenwoordigd in het subsidielandschap voor verduurzaming van wijken. Binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt waterstof weliswaar genoemd als oplossing, maar enkel als middel om elektriciteitssystemen flexibeler te maken. Binnen de DEI+ ligt de focus namelijk op projecten die zich inzetten op grootschalige opslag en conversie vanuit elektriciteit. Het is denkbaar dat juist kleinschalige waterstofproductie en -opslaglocaties op decentrale wijze kunnen bijdragen aan het verwarmen van woonwijken. Waterstof is ook interessant om oude slecht-geïsoleerde woningen te verduurzamen omdat het all-electric maken van oude panden in verhouding erg kostbaar en inefficiënt is. Tevens wordt de brugfunctie tussen de elektriciteitssector en de industrie binnen de DEI+ als kenmerk genoemd. De functie van waterstof ten behoeve van de warmtevraag van (bestaande) woningbouw blijft echter uit zicht. Dit is natuurlijk vreemd, gezien de potentie van waterstof! De DEI+ richt zich tenslotte vooral op het maken van meters door demonstraties te ondersteunen die opgeschaald kunnen worden. Dit geldt ook voor de waterstof-tender binnen de subsidieregeling, waar voornamelijk ingezet wordt op kostenreductie en schaalbaarheid, terwijl er nog een innovatieslag nodig is om waterstof aan te wenden voor de verwarming van woonwijken.

Kennis en kunde in Nederland

Met het oog op de potentie van waterstof is mijn boodschap aan beleidsmakers om waterstof als serieuze gesubsidieerde kans aan te merken voor het verwarmen én verduurzamen van woonwijken. Waterstof als vervanger van aardgas en/of fossiele brandstoffen. In de praktijk zien wij – als subsidiespecialisten van Hezelburcht – veel partijen die zich bezig houden met waterstofinnovaties. Gezien de opgaven die er liggen voor het realiseren van aardgasvrije wijken, is het een gemiste kans om deze kennis en kunde van het bedrijfsleven en kennisinstellingen niet optimaal te benutten voor een duurzamer Nederland!

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe financieringsinstrumenten kunnen bijdragen aan het realiseren van verduurzaming? Of bent u benieuwd naar de subsidiekansen voor uw innovatieve waterstofproject? Tijdens een vrijblijvende kennismaking ga ik graag met u in gesprek!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00