Vraag EU-subsidie aan voor projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen

Op 14 oktober organiseerde EU-agentschap CINEA een webinar rondom het ‘Alternative Fuels Infrastructure Facility’ (AFIF) onderdeel binnen het EU-programma CEF 2 Transport. Tijdens dit webinar is meer informatie bekend gemaakt over het AFIF-onderdeel. Wij lichten de belangrijkste informatie hieronder aan u toe.

Meer informatie over AFIF
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Subsidiabele projecten binnen AFIF

Drie belangrijke speerpunten binnen AFIF zijn hernieuwbare energie, groene waterstof en de circulaire economie. Op basis van deze speerpunten zijn er drie soorten infrastructuur (laad- en tankstations), waarvoor u subsidie kunt ontvangen:

Deel I: Elektrische laadinfrastructuur voor het wegennetwerk (‘unit costs’)

 • Publiek toegankelijke oplaadstation op het wegennetwerk (TEN-T)
 • ‘Grid connection’ met een minimale capaciteit van 600 kVA

Deel II: Zero emission (%)

 • Elektrische oplaadstations bestemd voor:
  • openbaar vervoer (alleen voor ‘urban nodes’)
  • binnenvaart- en zeeschepen
  • havenvoertuigen en apparatuur (onderhevig aan bepaalde voorwaarden)
  • vliegveld operaties
 • H2 tankstations bestemd voor:
  • LDV en HDV-voertuigen
  • openbaar vervoer
  • binnenvaart- en zeeschepen
  • havenvoertuigen en apparatuur (onderhevig aan bepaalde voorwaarden)
  • spoorwegen

Deel II: Low emission (%)

 • LNG-tankstations en voorzieningen voor binnenlandse waterwegen en zeehavens

Hierbij dient rekening te worden gehouden met dat alleen activiteiten op bepaalde locaties binnen het TEN-T (Trans-Europees vervoernetwerk) in aanmerking kunnen komen voor een AFIF-subsidiebijdrage.

Budget en subsidiebijdrage

Voor de periode 2021 tot en met 2023 wordt er in totaal € 1,5 miljard beschikbaar gesteld voor het AFIF-onderdeel. Voor het wegennetwerk (deel I) worden eenheidskosten toegepast (‘unit costs’), terwijl voor zero & low emission (deel II) subsidiepercentages worden gehanteerd (10% of 30%, afhankelijk van het type brandstof).

Hoe zit het met cofinanciering (leningdeel)?

Ter aanvulling op de ‘reguliere’ CEF 2 Transport calls zullen aanvragers een gedeelte van de cofinanciering – het leningdeel – moeten kunnen garanderen door middel van steun van:

 • één of meerdere ‘implementing partners’ (EIB, EBRD of nationale stimuleringsbanken); of
 • ‘non-implementing partners’ (andere publieke of private financiële instellingen in de EU, zoals commerciële banken).

De volledige lijst met implementing partners is vooralsnog niet gepubliceerd door CINEA.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Financial Approval Letter

Deze steunbetuiging van (non-)implementing partners dient ten minste 10% van de totale projectkosten te bedragen en wordt vastgelegd in een ‘Financial Approval Letter’ (inclusief een samenvatting van het project). Alleen met deze steunbrief kunt u een AFIF-aanvraag indienen!

Afsluiten van financieringscontract en Grant Agreement

Wordt de CEF 2 Transport AFIF-subsidie toegekend? De aanvrager(s) en de bank of financiële partner van het project worden in dat geval ingelicht door CINEA. Vervolgens wordt er in eerste instantie een financieringscontract afgesloten tussen de aanvrager(s) en (non-)implementing partners; daarna volgt er een Grant Agreement tussen CINEA en de aanvrager(s).

Belangrijke data

AFIF is een doorlopende (‘rolling’) call met meerdere ‘cut-off dates’ als tussentijdse deadlines. De uitvoering van een project mag niet langer duren dan drie jaar na de relevante cut-off date. Daarnaast bent u als aanvrager verplicht om de oplaad-/tankstations minimaal vijf jaar te onderhouden. Alle cut-off data en andere belangrijke data voor de periode 2021 tot en met 2023 bevinden zich in de onderstaande tabel:

Cut-off fasen1ste cut-off datum2de cut-off datum3de cut-off datum4de cut-off datum5de cut-off datum
Wanneer indienen? (17:00 uur, CEST)19 januari 20227 juni 202210 november 202213 april 202319 september 2023
EvaluatieFebruari – maart 2022Juli – augustus 2022December 2022 – januari 2023Mei – juni 2023Oktober – november 2023
Resultaten evaluatieMei 2022Oktober 2022Maart 2023Juli 2023Januari 2024
Grant Agreement ondertekenenSeptember – oktober 2022Februari – maart 2023Juli – augustus 2023December 2023 – januari 2024Mei – juni 2024

Advies of ondersteuning nodig bij uw AFIF aanvraag?

Hezelburcht heeft ruime ervaring met de voorloper van het AFIF-onderdeel, namelijk CEF Transport Blending Facility (2014 – 2020). We hebben dan ook de kennis en expertise in huis om uw organisatie te ondersteunen bij het opstellen van een AFIF-aanvraag. Wilt u meer weten over deze regeling, neem dan vooral contact op met een van onze specialisten!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder

contact

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor financiering? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Spar met een specialist over AFIF!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00