Vraag CEF 2 Transport subsidie aan voor innovatieve transportprojecten

Ontvang subsidie voor het realiseren en optimaliseren van transportinfrastructuur; op 16 september 2021 is de eerste call binnen het Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport programma geopend! Duurzame, digitale en multimodale oplossingen op de weg, het spoornetwerk en in havens kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Er wordt ook subsidie verstrekt voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Waar moeten projecten aan voldoen om in aanmerking te komen voor CEF 2 Transport?

De prioriteiten zijn uiteenlopend. Uw project moet zich in ieder geval richten op de volgende doelstellingen:

  • Het opheffen van knelpunten op het TEN-T-netwerk, door capaciteitsuitbreiding, efficiëntieverhoging via bijvoorbeeld digitale systemen;
  • Het verbeteren van de interoperabiliteit van het spoor;
  • Het overbruggen van ontbrekende (grensoverschrijdende) verbindingen, aanpassingen voor civiel en militair gebruik van infrastructuur en infrastructuur voor klimaatvriendelijke brandstoffen en walstroom.

Voor de uitrol van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur is er binnen het CEF 2 Transport programma de zogeheten Alternative Fuels and Infrastructure Facility (AFIF). Hier bestaat de financiering uit CEF Transport subsidie en een banklening (hierbij kan het gaan om een EIB-lening).

Weten of u in aanmerking komt?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

De subsidiebijdrage voor uw project

CEF Transport projecten zijn onder te verdelen in studies- en works-aanvragen. Bij studies gaat het om onderzoeks- / voorbereidingsprojecten. Behoort uw project tot dit type aanvragen? Dan kunt u een subsidiebijdrage van maximaal 50% van de subsidiabele kosten ontvangen. Voor uitvoeringsprojecten kan een works-aanvraag worden ingediend. Voor dit type projecten kunt u een standaard subsidiepercentage van maximaal 30% verwachten, maar in bepaalde gevallen kan dit oplopen tot wel 50%! Neem contact op voor meer informatie hierover.

Bent u bezig met het opzetten van een project die eerder onder het CEF Transport onderdeel AFIF valt? Dan krijgt u te maken met afwijkende subsidiepercentage en -bijdragen. Dit is afhankelijk van het type brandstof: waterstof, elektriciteit en LNG (liquid natural gas).

Waar wordt uw project op beoordeeld?

Een CEF Transport subsidiebijdrage kan hoog op lopen (tot tientallen miljoenen euro’s), waarbij na een grondige evaluatie door de EC alleen de beste projectvoorstellen worden geselecteerd. Projectvoorstellen moeten onderdeel uitmaken van het TEN-T netwerk, dat bestaat uit het Core Network en het Comprehensive Network. Daarnaast worden projecten beoordeeld aan de hand van verschillende criteria:

  1. maturity;
  2. quality;
  3. impact;
  4. priority and urgency of the action;
  5. catalytic effect of Union assistance.

Aanvullend kijkt het EU-agentschap CINEA naar de operationele en financiële capaciteit van de aanvrager.

Aanvragen van CEF 2 Transport

Geïnteresseerd? U kunt tot en met 19 januari 2022 een project­voorstel in dienen. Er is voor deze call € 7 miljard beschikbaar.

Op 27 september vond er een online informatiebijeenkomst van CINEA plaats over deze call. CINEA houdt nog een aparte bijeenkomst in oktober over het AFIF-onderdeel. Op 14 oktober organiseert RVO ook een informatiebijeenkomst over de call 2021.

Het CEF 2 Transport werkprogramma

Eén van de doelen van de Europese Commissie (EC) is om het TEN-T (Trans-Europese transport­netwerk) uit te rollen, te verbeteren en te verduurzamen. Dit netwerk beslaat wegen, spoorroutes binnenlandse waterwegen / binnenhavens, maritiem transport / havens en vliegvelden. Het definitieve CEF 2 Transport werkprogramma is begin augustus gepubliceerd en richt zich op de eerste drie jaren van het CEF 2 Transport programma (binnen de EU-programmaperiode 2021-2027). Dit werkprogramma vormt het inhoudelijke kader van de call 2021 en biedt inzicht in welke type projecten – gelegen op het TEN-T-netwerk – in aanmerking kunnen komen voor een subsidiebijdrage.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over CEF 2 Transport call 2021? Neem contact op met onze adviseurs! Hezelburcht heeft ruime ervaring met het CEF Transport-programma en kan ondersteuning bieden bij het opstellen en indienen van een kansrijke aanvraag.

Vrijblijvend advies? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder

contact

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor CEF 2 Transport? Onze specialisten ondersteunen u hier graag bij. Neem contact op voor meer informatie over het aanvraagproces.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van CEF 2 Transport

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00