CEF 2 Transport: de highlights van het concept meerjarige werkprogramma 2021-2023

Begin april heeft RVO een preview van het concept meerjarige werkprogramma van CEF 2 Transport – voor de eerst drie jaren van CEF 2 – uitgezonden. Tijdens deze uitzending kwam informatie omtrent beleidsthema’s, principes, budget, subsidies, sectoren, evaluatiecriteria en planning aan de orde; dit met het oog op de CEF 2 Transport call 2021, die waarschijnlijk eind juni wordt geopend. Wij hebben voor u de belangrijkste highlights op een rijtje gezet.

Let op: alle informatie met betrekking tot het werkprogramma is nog onder voorbehoud. Het definitieve werkprogramma 2021-2023 wordt naar verwachting in juli vastgesteld. De call voor 2021 wordt waarschijnlijk in september geopend. Houd onze website goed in de gaten voor mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

Beleidsthema’s CEF 2 Transport

De onderstaande beleidsthema’s zullen terugkomen in het meerjarige werkprogramma:

  • Kernthema: Slim en Groen;
  • Vlot en veilig Europees vrachtverkeer en personenvervoer;
  • Betere grensoverschrijdende (rail)verbindingen;
  • Harde infrastructuur en datasystemen;
  • Duurzame mobiliteit;
  • Alternatieve brandstoffen.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Budgetverdeling en subsidiepercentages

Het totale CEF 2 Transport budget bedraagt € 25,81 miljard (2021-2027), wat als volgt zal worden verdeeld:

  • € 12,83 miljard voor de algemene enveloppe;
  • € 11,29 miljard voor de cohesie enveloppe (niet van toepassing voor Nederland);
  • € 1,69 miljard voor militaire mobiliteit.

Het beschikbare budget zal worden weggezet door één grote CEF Transport call per jaar die alle prioriteiten/categorieën omvat.

Doelstelling

De Europese Commissie (EC) heeft als centrale doelstelling geformuleerd om het TEN-T netwerk verder uit te bouwen, te voltooien en te moderniseren. 60% van het CEF 2 Transport-budget (algemene enveloppe) zal worden besteed aan de uitbouw en voltooiing van dit netwerk. 40% van het budget is bestemd voor de modernisering van het TEN-T netwerk (inclusief duurzame mobiliteit).

Subsidiepercentages

Het subsidiepercentage voor ‘studies’-aanvragen is wederom maximaal 50%. Voor ‘works’-aanvragen betreft het standaard subsidiepercentage maximaal 30%; grensoverschrijdende transportprojecten kunnen daarentegen maximaal 50% ontvangen van de subsidiabele projectkosten.

Blending Facility wordt: Alternative Fuels Infrastructure Facility

De CEF Transport Blending Facility – die liep tot en met maart 2021 – zal worden voortgezet, weliswaar in een andere vorm. De nieuwe naam luidt Alternatieve Fuels Infrastructure Facility; dit instrument is bestemd voor projecten die marktrijp zijn, maar nog steeds subsidie nodig hebben. De nadruk binnen dit instrument ligt op de snelle toepassing van ‘zero emission alternative fuels’. Dit instrument heeft betrekking op zowel het TEN-T Core Network als het Comprehensive Network.

Contact

Samenwerking

Net zoals bij de Blending Facility dient er sprake te zijn van samenwerking met een ‘Implementing Partner’ (onder andere de EIB). Echter, er kan ook een beroep worden gedaan op commerciële banken, maar dan vindt er een robuustere/uitgebreidere evaluatie plaats van het projectvoorstel.

Kosten

Voor projecten op het gebied van elektrische oplaadpunten op het TEN-T wegennetwerk worden eenheidskosten toegepast. In alle andere gevallen wordt er een percentage gehanteerd van de daadwerkelijk gemaakte kosten (30% voor waterstof, elektriciteit en vaartuigen; 10% voor LNG).

Cut-off data

De uitvoering van dit instrument geschiedt aan de hand van een doorlopende (rolling) call, waarbij er om de 4-5 maanden een ‘cut-off date’ wordt gehanteerd.

CEF Transport call 2021 | Wanneer open?

De CEF Transport call 2021 wordt waarschijnlijk in september geopend. Elk project mag maar onder één topic worden ingediend. Tijdens de evaluatie zullen zowel ‘studies’ als ‘works’-projecten worden geselecteerd op basis van maturiteit, kwaliteit, impact, prioriteit en urgentie, katalytisch effect van EU-financiering en ‘climate proofing’ (onder meer klimaatadaptatie en -mitigatie, CO2 voetafdruk en schaduwkosten).

Aanpassing TEN-T verordening

Onlangs was er een publieke consultatie geopend met betrekking tot de aanpassing van de TEN-T richtlijnen. Het leveren van input kon tot en met 5 mei 2021. De geleverde input zal door de EC worden meegenomen bij de aanpassing van de TEN-T verordening – het regelgevende kader voor het CEF 2 Transport-programma. Naar verwachting wordt de aangepaste TEN-T verordening in de 2e helft van dit jaar vastgesteld.

Vragen over CEF 2 Transport?

Onze specialisten staan u graag te woord! Hoewel het definitieve programma nog gepubliceerd moet worden toetsen wij graag of uw projectidee aansluit bij CEF 2 Transport of mogelijk een ander programma.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder

contact

Meer weten over CEF 2 Transport? Neem dan contact op via onderstaand formulier of bel ons direct: 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00