Fast Track to Innovation wordt voortgezet

Dit jaar eindigt de pilotperiode van het subsidieprogramma Fast Track to Innovation (FTI), onderdeel van het overkoepelende Europese Horizon 2020 programma. Een FTI-project moet bijdragen aan de Horizon 2020 doelstellingen. Deze doelstellingen richten zich met name op het versterken van het industriële leiderschap van Europese bedrijfsleven en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke Europese opgaven. Het FTI-programma maakt geen gebruik van vooraf vastgestelde thema’s, zodat een breder scala aan grootschalige innovatieprojecten in aanmerking komt voor subsidie.

Voortzetting Fast Track to Innovation

Het FTI-programma is de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om het programma voort te zetten. Op basis van de twee pilotrondes van 2014-2015 en 2016-2017, wordt het vernieuwde FTI-programma naar verwachting eind oktober aangekondigd voor een periode van vier jaar (2018-2020). Naar verwachting opent het programma vlak na de officiële publicatie van het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020.

Subsidie voor grootschalige Europese innovatietrajecten

Met een subsidiebijdrage van gemiddeld € 1.500.000 met uitschieters tot € 3 miljoen, richt Fast Track to Innovation zich op grootschalige projecten met Europese impact. Maximaal 70% van de projectkosten wordt vergoed. Gedurende de pilotfase was er € 100 miljoen beschikbaar per openstelling. Details over regeling, waaronder het budget voor komende periode, zijn naar verwachting dit najaar bekend.

Europese samenwerking is binnen het subsidieprogramma vereist. Een consortium diende in voorgaande jaren te bestaan uit minimaal drie en maximaal vier partners vanuit Europese lidstaten en/of geassocieerde landen. Binnen een consortium moest het bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mochten wel deelnemen aan het project. Vermoedelijk houdt deze samenstellingsvereiste van het consortium stand.

Beoordeling FTI projectaanvraag

FTI werkt binnen een openstelling met drie cut-off-dates. Gedurende deze momenten worden alle ingediende voorstellen beoordeeld. Naar verwachting houdt deze structuur ook in de toekomst stand. Binnen een beoordeling bekijkt een commissie per projectplan onderstaande drie punten:

  • Implementatie | Potentie om doelen te bereiken;
  • Excellentie | Innovatief binnen het vakgebied;
  • Impact | Sterke waarde-creatie en businesscase.

Hezelburcht biedt ondersteuning

De subsidieadviseurs van Hezelburcht hebben ruime ervaring met het opzetten, aanvragen en coördineren van grootschalige Europese samenwerkingsprojecten. Ze zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Wenst u graag meer informatie te ontvangen of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00