Voordelig uw industriële proces vergroenen met VEKI subsidie in 2021

Wilt u investeren in CO2-reducerende investeringen om uw industriële processen te verduurzamen? Maak dan slim gebruik van de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)! Met de VEKI subsidie kunt u voordelig in bedrijfsmiddelen en technologieën investeren die bijdragen aan het reduceren van de CO2-emmissies (of overige broeikassen in Nederland). Het gaat specifiek om bestaande technieken waarvan de werking al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd en waarvan de terugverdientijd groter is dan vijf jaar.

Waarom VEKI subsidie?

Sommige nieuwe CO2-besparende maatregelen kunnen hoge investeringskosten met zich meebrengen. Daarom is de VEKI in het leven geroepen. Binnen de VEKI gaat het expliciet niet om het ontwikkelen van of experimenteren met nieuwe technologieën, maar juist om innovaties waarvan de werking al bewezen/gedemonstreerd is en waardoor de investeringsdrempel wordt verlaagd. Met behulp van de regeling wordt investeren in duurzame maatregelen binnen de industrie versneld.

Het milieuvoordeel dat met de investering samenhangt moet gerealiseerd worden binnen de ‘muren’ van de onderneming die de investeringssteun krijgt. Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer eigenaar wordt van de installatie.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

VEKI 2021 thema’s

De investeringen mogen plaatsvinden binnen vier thema’s:

Energie-efficiëntie

Dit betreft investeringen waardoor de onderneming minder energie gaat gebruiken binnen (primair binnen het productieproces). Verbeteringen die worden uitgevoerd om te voldoen aan minimale EU-normen komen in principe niet in aanmerking omdat dit als ondergrens wordt gezien.

Recycling en hergebruik van afval

Dit betreft investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval. Recycling van afval betreft elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar niet met als oogmerk energieterugwinning of het opwerken tot materialen bedoeld als brandstof of opvulmateriaal. Met hergebruik wordt bedoeld elke handeling waarbij producten of componenten opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is. Er is met name interesse in voorstellen op het gebied van recycling en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen.

Lokale infrastructuurvoorzieningen

Dit betreft investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen, anders dan (lucht)haveninfrastructuur, die aan belangstellende partijen op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar worden gesteld.

Overige CO2-reducerende maatregelen

In deze restcategorie vallen andere CO2-reducerende investeringen die ervoor zorgen dat het niveau van milieubescherming en/of milieuvoordeel wordt verhoogd ten opzichte van geldende nationale of EU normen.

Hier moet uw onderneming mee bezig zijn om in aanmerking te komen voor VEKI in 2021

Individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren kunnen VEKI subsidie aanvragen. Ondernemingen worden als industrie geclassificeerd als zij zich bezighouden met tenminste één van de volgende werkzaamheden:

 • Het produceren van materiële goederen, waarbij grondstoffen worden verwerkt en waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering;
 • Het verwerken van afval en afvalwater;
 • Het distribueren van energie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de eigen bedrijfsvoering die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2 (of CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6) en die een terugverdientijd van meer dan vijf jaar hebben. De investering moet zich bewezen hebben in drie of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Of in een project waarvan op grond van de DEI+ al een subsidieaanvraag ingediend is.

Neem contact op!

Hoeveel steun kunt u verwachten vanuit VEKI in 2021?

 • Energie-efficiëntie: 30% van de extra kosten ten opzichte van een minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.
 • Recyclingproject: 35% van de extra kosten ten opzichte van een conventioneel proces van hergebruik en recycling met dezelfde capaciteit die zonder de steun zou zijn gebouwd.
 • Milieuproject/overige CO2-reducerende maatregelen: 40% van de extra kosten ten opzichte van een minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.
 • Lokaal infrastructuurproject: 50% subsidie ≤ (investeringskosten–exploitatiewinst). Infrastructuur voor elektriciteit en gas alleen in steungebieden.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10%, kleine ondernemingen een opslag van 20%.
 • De te verlenen subsidie is € 125.000,- of meer.

Waar moet u nog meer rekening mee houden?

Er zijn enkele andere zaken waar u rekening mee dient te houden. We hebben deze hieronder voor u opgesomd.

 • u dient de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten rond te hebben;
 • u mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voor de indiening;
 • de investering is geen zekere of voorwaardelijke maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP);
 • het project moet uiterlijk 31 december 2023 zijn gerealiseerd;
 • de beoordeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Beschikbaar budget

Tot slot is het belangrijk om te noteren dat ondanks u nog tot 14 december 2021 heeft om een aanvraag in te dienen, het budget al voor meer dan de helft is uitgeput. Op dit moment is er namelijk nog slechts € 10 miljoen van de € 28 miljoen aan budget beschikbaar. Ofwel, ook al is de deadline nog ver weg, het budget kan vooraf aan de deadline al vergeven zijn. Neem daarom tijdig contact met ons op als u interesse heeft in de VEKI in 2021!

Schakel Hezelburcht in bij uw VEKI 2021 subsidie aanvraag

Bent u actief in de industrie? En overweegt u te investeren in bedrijfsmiddelen of technologieën om de CO2 footprint van uw processen te verlagen of op andere wijze CO2 emissies te verlagen, maar krijgt u de business case niet rond? Neem dan contact met ons op! We bespreken graag de mogelijkheden voor u projectidee tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Plan een kennismaking in
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI subsidie)
Gerelateerde subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI subsidie)
Het is nu slimmer dan ooit om te investeren in energiebesparing en efficiëntere processen. U kunt a...Lees verder

contact

Onze specialisten ondersteunen u graag bij uw VEKI aanvraag! Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00