Verkiezingen | Blijft Nederland innovatieleider?

De verkiezingen liggen in het verschiet. Op 15 maart mogen alle Nederlanders weer gaan stemmen. De keuze van de stemmers is mede van invloed op het komende subsidieklimaat. De afgelopen regeerperiode is er veel geïnvesteerd in innovatie. Zo zijn onder andere de MIT en WBSO budgetten fors toegenomen. Een teken van de Nederlandse overheid dat ze Nederland als innovatieland willen profileren en een aantrekkelijk vestigingsklimaat wilden bieden aan innovatieve ondernemers. In 2016 is Nederland voor het eerst geen innovatievolger maar een innovatieleider. Iets waar het huidige kabinet tevreden op zal terugkijken!

Innovatie standpunten van politieke partijen

Wat zal er in 2017 gebeuren? Blijft ondernemend Nederland op de innovatiekoers? Of zal het politieke en subsidieklimaat gaan veranderen? Ondertussen zijn de partijprogramma’s al in grote lijnen bekend. Veel partijen benadrukken het belang van innovatie, al zijn er gradaties binnen de verschillende partijprogramma’s. Om u meer inzicht te geven hebben we een aantal ‘innovatie standpunten’ uit de partijprogramma’s uitgelicht.

Wist u dat?

  • De VVD wil de Europese meerjarenbegroting hervormen, om miljarden euro’s vrij te krijgen voor het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie en het stimuleren van innovatie.
  • De PvdA geeft aan dat ondernemerschap de bron is van werkgelegenheid, innovatie en groei. Ze willen daarom ondernemers, de motor van onze economie, de ruimte geven om te ondernemen en welvaart en banen te creëren.
  • Het CDA wil structureel meer substantiële middelen reserveren voor investeringen in kennis en innovatie. Zo blijft Nederland tot de Europese top van innovatieve landen behoren. Het stimuleren van vergaande samenwerkingen tussen universiteiten, ondernemers en de overheid staat daarbij centraal.
  • GroenLinks wil fiscale ontwijkingsmogelijkheden van innovatieve multinationals strenger aanpakken via de Innovatiebox.
  • D66 wil meer investeren in eHealth en innovatie gericht op gezondheid.
  • De SGP vindt dat de samenwerking tussen bedrijven, alsook de betrokkenheid van kennisinstellingen hierbij, moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd ten behoeve van innovatie. De aanpak via topsectoren moet daarom doorgezet worden. Voor de belangrijkste topsectoren trekt de SGP extra geld uit.
  • De VVD wil sectoroverstijgende samenwerking stimuleren. Belangrijke innovaties komen immers vaak voort uit een multidisciplinaire benadering.
  • D66 wil € 1 miljard extra investeren in innovatie. D66 wil een deel van het Innovatiebox-budget als subsidie inzetten om het voor ondernemers goedkoper te maken om te investeren in innovatieprojecten.
  • De SGP ziet startende, innovatieve bedrijven als dé TomTom’s van de toekomst. De partij wil daarom de loonkostenaftrek (WBSO) voor startende bedrijven verruimen en hen extra ruggensteun bieden via het MKB+-innovatiefonds.
  • GroenLinks wil onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties stimuleren. Ze zien startups als aanjagers van innovatie, vandaar dat zij extra zullen worden gefaciliteerd.

Overleg met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00