Vergroen luchthavens en havens met Green Deal subsidie

De Europese Green Deal is een grootschalig programma om de Europese Unie klimaatneutraal te maken. De Europese Commissie probeert dit doel te bereiken door innovativiteit aan te sporen binnen diverse aandachtsgebieden. Onder andere de ontwikkeling van groene vliegvelden en havens binnen thema 5 ‘Sustainable and smart mobility‘ speelt hierbij een grote rol. Binnen dit thema komen twee soorten projecten in aanmerking voor subsidie, namelijk : [1] Groene luchthavens of [2] Groene havens.

Green Deal call area 5: sustainable and smart mobility

Transport is een grote veroorzaker van CO2-uitstoot. De luchtvaart zal naar verwachting in 2050 verdubbeld zijn, waardoor ook de huidige uitstoot van 15% aanzienlijk toe zal nemen. Watertransport creëert op het moment ongeveer 2,5% van CO2-emissie. Als belangrijke schakels binnen de transport kunnen luchthavens en havens het verschil maken om de uitstoot in deze sector te verminderen. Groene (lucht)havens kunnen als duurzame en slimme hubs fungeren om CO2 uitstoot sterk te reduceren.

Topic 1: Groene luchthavens

Voor demonstratieprojecten van vergevorderde innovaties (een hoog TRL-niveau). Specifiek is dit bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen binnen de volgende domeinen van een luchthaven:

  • Transport
  • Terminal
  • Energie
  • Andere relevante vraagstukken (zoals veiligheid en beveiliging, duurzame certificaten, etc.)

Topic 2: Groene havens

Uw project moet gericht zijn op het demonstreren van innovaties op een hoog TRL-niveau met betrekking tot groene landinwaarts gelegen havens en kusthavens. Denk hierbij aan het demonstreren van:

  • Energie toevoer en productie met een lage CO2
  • Andere duurzame innovaties zoals energie-efficiënte gebouwen of het integreren van groene en slimme logistieke werkzaamheden.
  • Digitale innovaties, zoals slimme haven systemen.
  • Nieuwe middelen om de in- en uitvoer van producten en mensen van en naar de haven te versoepelen.

Binnen beide topics moeten projectaanvragen die aan alle aspecten voldoen de innovaties voor een periode van zes maanden testen en monitoren voordat deze daadwerkelijk ingezet worden. De innovaties worden vervolgens nog een jaar gemonitord om de effectiviteit van de oplossingen te beoordelen.

Het doel van dit onderwerp: zero-emission luchthavens en havens in 2030

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie dragen bij aan de realisatie van schone en duurzame (lucht)havens. Deze zullen een grote impact hebben het huidige bestaan van de transport en zullen ondersteunen bij de realisatie van de Green Deal doelstellingen.

Hezelburcht ondersteunt

Heeft uw organisatie de ambitie om (lucht)havens groen te maken? Of wilt u op de hoogte blijven van de topics binnen deze Green Deal call? Neem contact op, onze specialisten toetsen vrijblijvend of uw project in aanmerking komt voor subsidie.

Meer weten of de Green Deal call? neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer weten over het thema ‘Sustainable and smart mobility’ of de Green Deal call? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00