Vanwege groot succes in 2022 heropend: Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) sloot eind 2021, maar door het grote succes van het programma heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat u weer vanaf 14 juli tot en met 31 december 2022 een aanvraag in kan dienen voor e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren.

Wie kan een aanvraag indienen?

U kunt subsidie aanvragen als u een aanbieder van zorg en/of ondersteuning bent. U vraagt de subsidie aan namens een innovatiecluster bestaande uit tenminste 1 aanbieder en 1 inkoper van zorg en/of ondersteuning.

Neem contact op!

Het doel van SET in 2022

SET is bedoeld voor:

  • het realiseren van meer gebruikers, ofwel het op grotere schaal toepassen van e-health;
  • structurele inbedding van het gebruikt van e-health toepassingen;
  • duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren.

Het doel is dat e-health meer en beter wordt ingezet. Daarnaast moet het ouderen en mensen met een (risico op) een chronische aandoening of beperking ondersteunen zodat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen blijven wonen.

Voorwaarden SET 2022

De activiteiten van een innovatiecluster zijn gericht op het opschalen en borgen van e-health toepassingen in een organisatie. Dit is inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers.

Het gaat hierbij om bestaande e-health:

  • die de kwaliteit van leven waarborgt van de doelgroep;
  • die zorgverleners ondersteunt in het leveren van betere kwaliteit dienstverlening én minder werkdruk en meer voldoening oplevert;
  • waarmee zorgverzekeraars en gemeenten meer mensen kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten.

De subsidiabele kosten

U kunt subsidie krijgen voor personeelskosten, administratieve kosten, kosten derden en investeringskosten e-health (maximaal 20% van de totale kosten). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten (eigen aandeel) moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren. De subsidie kan oplopen tot € 750.000 voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000. Het totaal budget dat beschikbaar is gesteld is € 12,5 miljoen.

Spar met een specialist van Hezelburcht

Verken samen met een subsidiespecialist de mogelijkheden van deze subsidieregeling! Neem contact met ons om een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Wilt u als zorgaanbieder het toepassen van eHealth opschalen? De Stimuleringsregeling E-Health Thuis...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00