Vanaf 3 mei open: Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Binnen de zorg staat ook de wijkverpleging voor de uitdaging om goede zorg te blijven verlenen. Het aantal chronisch zieke mensen en langer thuiswonende ouderen blijft groeien. De zorg moet hierdoor ook mee blijven groeien. Om dit te faciliteren en zorginstellingen die wijkverpleging verlenen (volgens de Zorgverzekeringswet) een steuntje in de rug te geven, is er de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). Met SOW kunt u projecten realiseren die bijdragen aan meer tijd voor de zorg, een betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging.

Voor wie is SOW?

Vanuit de SOW kunt u binnen uw organisatie projecten voor nieuwe werkwijzen en verbetering in gang zetten. Deze subsidie mag aangevraagd worden door zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet. Dit mag eventueel ook in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten.

Waarvoor is SOW?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor diverse soorten activiteiten, waaronder voor:

  1. Het verbeteren van de deskundigheid van teams in de wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding ‘procesbegeleider intercollegiale toetsing’.
  2. Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging.
  3. Meer samenwerking met andere organisaties in de keten.
  4. Het verbeteren van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan.
  5. Het verminderen van administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie.
  6. Het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.
  7. Het in gebruik nemen van nieuwe technologieën, waardoor de zorgdruk kan afnemen en meer zorg op afstand mogelijk wordt.

Twijfelt u of uw projectidee onder één van deze activiteiten valt? We zoeken dit graag voor u uit!

Budget en subsidie

Voor 2021 en 2022 is er in totaal 114 miljoen beschikbaar voor de SOW. Per activiteit kunt u minimaal 25.000,- tot wel 250.000,- aanvragen! Alleen voor activiteit (7) ‘nieuwe technologieën’ geldt een maximum van € 25.000,- subsidie.

Laat deze kans niet onbenut

Ziet u mogelijkheden in deze regeling in het verbeteren van de wijkverplegingszorg binnen uw instelling? Hezelburcht heeft al diverse zorginstellingen, zoals IrisZorg en Pluryn, mogen ondersteunen bij het aanvragen van subsidies die bijdragen aan verbeterde zorg. We bespreken graag wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00