TEK subsidie biedt tijdelijke compensatie hoge energiekosten van het mkb

Heeft uw mkb-onderneming hoge energiekosten? De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt u vanaf 2023 een tijdelijke tegemoetkoming als uw energiekosten minimaal 7% uitmaken van uw totale omzet. Op deze manier krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer ruimte om uw onderneming toekomstbestendig te maken. U kunt vanaf 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur 2023 de TEK subsidie aanvragen.

Komt uw bedrijf in aanmerking voor tegemoetkoming via de TEK?

TEK is bedoeld voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Op basis van een opgave van uw jaarverbruik door uw netbeheerder en de gemiddelde prijs van energie (modelprijs) wordt bepaald of uw bedrijf gekenmerkt kan worden als energie-intensief. Stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen ook een aanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf is een in Nederland gevestigde mkb-onderneming en stond voor 31 december 2022 ingeschreven bij de KVK;
  • Energie-intensiteitseis: minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten;
  • U heeft een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming staat.

Let op: heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dan wordt dit in mindering gebracht op uw TEK subsidie (dit geldt ook voor de € 190,- die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier). Wanneer u elektriciteit terug levert aan het net gaat dit af van uw verbruik.

Hoe wordt de TEK subsidie berekend?

De tegemoetkoming wordt berekend met behulp van modelprijzen voor gas en elektriciteit. Een voorschot wordt berekend op basis van modelprijzen uit 2022 en uw definitieve subsidie wordt berekend met de modelprijzen van 2023. Er gelden maximumbedragen voor gas en elektriciteit. Voor gas wordt maximaal € 2,00 per m³ berekend, voor elektriciteit is dat maximaal € 0,60 per kWh. De voorlopige tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. U ontvangt een voorschot van 35% van deze voorlopige tegemoetkoming (Let op: deze bedragen zijn onder voorbehoud. Zodra de regeling definitief gepubliceerd is maken we dit bekend.

Een aantal basisregels van de TEK subsidie:

  • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
  • De tegemoetkoming valt onder de Europese staatssteunregels, daarom wordt er gekeken naar het totaalbedrag per onderneming en niet per energiecontract of per locatie.
  • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.
  • Over de energiekosten boven de drempelprijs ontvangt u 50% subsidie.

Wij maken graag samen met u de berekening van uw potentiële subsidie en voorschot. Neem daarvoor contact met ons op.

Wanneer kunt u de TEK subsidie aanvragen?

De TEK subsidie is open voor aanvragen van 21 maart 2023 t/m 2 oktober 2023. U kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Hezelburcht biedt u ondersteuning

Heeft u vragen over de TEK subsidie of kunt u hulp gebruiken bij het voorbereiden van uw aanvraag? Onze specialisten bieden u graag ondersteuning. Neem contact op via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Voor meer informatie over de TEK subsidie kunt u contact opnemen met onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00