Subsidieprogramma voor Zuid-Nederland (OP-Zuid 2023) bekend

Deze week is het programma voor OP-Zuid in 2023 goedgekeurd. Het EFRO-programma OP-Zuid is een innovatiesubsidie om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. Projecten die bijdragen aan een slimmer en groener Europa komen in aanmerking voor subsidie. Hierbij wordt ingezet op de transities Energie, Klimaat, Grondstoffen, Landbouw & Voeding en Gezondheid.

Welke projecten komen in aanmerking voor OP-Zuid?

Om in aanmerking te komen voor OP-Zuid-subsidie moet uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw aanvraag moet worden ingediend door ten minste twee partners. Mogelijke partners zijn bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, campussen en valorisatieorganisaties;
  • Het mkb hoeft niet perse deel uit te maken van het consortium, maar de resultaten van het project moeten wel ten goede komen aan het mkb;
  • Innovatie hoeft niet langer alleen technologisch te zijn, maar mag ook sociaal zijn. Bij technologische innovatie dient sprake te zijn van TRL 6 – 9.

Budget van OP-Zuid 2023

Het totale budget voor OP-Zuid in 2023 bedraagt € 50,5 miljoen. Een OP-Zuid subsidie kan worden toegekend tot maximaal 35% van het projectbudget, met een maximum van € 1 miljoen per project. Daarnaast kan de provincie eventueel tot maximaal 15% extra cofinanciering verstrekken.

OP-Zuid aanvragen in 2023

U kunt uw aanvraag indienen tijdens twee openstellingsrondes in 2023:

  • 24 april t/m 26 mei (voorjaarsronde)
  • 2 oktober t/m 17 november (najaarsronde)

Let op: alleen de beste aanvragen worden toegekend. De beoordeling is sinds vorig jaar strenger geworden: daar waar voorheen slechts 60 van de 100 punten behaald hoefden te worden voor toekenning, moet u nu 70 punten behalen.

Vergroot uw kans van slagen met Hezelburcht

Heeft u nog vragen over het OP-Zuid programma van 2023? Onze specialisten hebben ruime kennis én veel ervaring bij het aanvragen van OP-Zuid subsidie. Neem voor meer informatie of een adviesgesprek contact met ons op!

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00