Subsidie voor werkleer- en/of stageplaatsen

Ook in 2017 is het voor organisaties weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor stage- en praktijkleerplaatsen.

Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen

De rijksoverheid stelt via de regeling Praktijkleren subsidie beschikbaar voor organisaties die vmbo- en mbo-leerlingen, hbo-studenten, toio’s of promovendi begeleiden. Het voordeel loopt op tot € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling Praktijkleren vraagt u altijd met terugwerkende kracht aan. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u tussen 2 juni en 15 september 2017 een aanvraag indienen bij RVO.

Stagefonds Zorg

Zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal-agogische opleiding volgen komen in aanmerking voor het Stagefonds. Voor studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen kunt u een bijdrage krijgen. De overheid stimuleert het aanbieden van deze plekken om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen en om toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Het voordeel loopt op tot € 3.000,- per stageplaats, afhankelijk van het type opleiding. De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag is 1 oktober 2017.

Administratie bijhouden is noodzakelijk

Indien u beroep wilt doen op een van beide subsidieregelingen, dient u een deugdelijke administratie van de uitgevoerde trajecten bij te houden! Een foutieve administratie kan leiden tot terugbetaling van de subsidiebijdrage. Voor meer informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze subsidieadviseurs.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Subsidieregeling Praktijkleren
Gerelateerde subsidie Subsidieregeling Praktijkleren
Organisaties die praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden kunnen vanuit de overheid een financiële t...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over de subsidieregeling Praktijkleren? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00