Mijn Hezelburcht Menu

Subsidie voor werkleer- en/of stageplaatsen

Ook in 2017 is het voor organisaties weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor stage- en praktijkleerplaatsen.

Subsidieregeling Praktijkleren

De rijksoverheid stelt via de regeling Praktijkleren  subsidie beschikbaar voor organisaties die vmbo- en mbo-leerlingen, hbo-studenten, toio’s of promovendi begeleiden. Het voordeel loopt op tot € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling Praktijkleren vraagt u altijd met terugwerkende kracht aan. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u tussen 2 juni en 15 september 2017 een aanvraag indienen bij RVO.

Stagefonds Zorg

Zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal-agogische opleiding volgen komen in aanmerking voor het Stagefonds. Voor studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen kunt u een bijdrage krijgen. De overheid stimuleert het aanbieden van deze plekken om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen en om toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Het voordeel loopt op tot € 3.000,- per stageplaats, afhankelijk van het type opleiding. De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag is 1 oktober 2017.

Administratie bijhouden is noodzakelijk

Indien u beroep wilt doen op een van beide subsidieregelingen, dient u een deugdelijke administratie van de uitgevoerde trajecten bij te houden! Een foutieve administratie kan leiden tot terugbetaling van de subsidiebijdrage. Voor meer informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze subsidieadviseurs.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.