SME Instrument gaat op in nieuwe EIC Pilots

Het doel van de European Innovation Council (EIC), toen deze in 2015 werd gelanceerd, was het mogelijk maken dat Europese wetenschappelijke innovaties sneller konden opschalen. Het SME Instrument was één van de regelingen die hiervoor was bedoeld en is ondertussen een belangrijke rol gaan spelen in het ondersteunen van revolutionaire innovaties.

Onlangs heeft de EIC hun nieuwe plannen gepubliceerd voor de komende jaren. Met het nieuwe programma ‘Enhanced European Innovation Council’, bouwen ze verder op de ervaringen van de afgelopen jaren. De EIC experimenteert met twee instrumenten: de Pathfinder pilot voor onderzoekers met baanbrekende ideeën en de EIC Accelerator pilot voor zeer risicovolle innovaties. Hieronder gaan we verder in op laatstgenoemde.

EIA Accelerator

Het huidige SME Instrument

Het SME Instrument ondersteunt jonge, innovatieve mkb’ers. Het programma kent twee regelingen (fases). Voor de eerste fase kan een mkb’er tot € 50.000,- subsidie aanvragen voor een commerciële en technische haalbaarheidsstudie. De tweede fase subsidieert tot € 2,5 miljoen voor het gereed maken van de innovatie voor marktintroductie. Het gaat hierbij om de kosten voor R&D of demonstratieprojecten. Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, zijn een uitgewerkte businesscase en marketingstrategie verplicht. Deze worden door experts uit het veld schriftelijk beoordeeld.

In 2018 is er geëxperimenteerd met een extra evaluatiestap: een face-to-face interview met een panel die bestaat uit ervaren investeerders en experts uit het vakgebied van de mkb’er. Deze werkwijze kent twee belangrijke voordelen: door een investeerder aan het beoordelingsproces toe te voegen, wordt er direct met een commerciële bril naar gekeken. En het interview biedt de kans om de ondernemer en zijn plannen beter te leren kennen.

Wat gaat er veranderen?

Met de ervaringen van het experiment in 2018, zal SME Instrument fase 1 verdwijnen. De laatste deadline is 5 september 2019. De EIC Pathfinder pilot zal als alternatief dienen voor deze fase, en sturen op interdisciplinaire samenwerking tussen innovators en onderzoekers. Fase 2 wordt opnieuw in de markt gezet als de EIC Accelerator pilot. Innovators en onderzoekers kunnen hiervoor een aanvraag indienen wanneer eerste successen zijn geboekt.

De EIC Accelerator pilot

De EIC Accelerator pilot wordt een subsidie of ‘blended funding’. Dit laatste is een combinatie van subsidie en aandelenkapitaal. De regeling ondersteunt innovatieve en risicovolle mkb ondernemingen met een hoog potentieel. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen die de economische groei stimuleren of grote impact maken op markten in Europa. Het programma heeft een budget van in totaal € 1.3 miljard voor 2019 – 2020. De eerstvolgende oproepdeadline is 9 oktober 2019. Met dit programma richt de EIC zich op innovaties die nog te vroeg of te risicovol zijn om te voldoen aan de voorwaarden van andere Europese programma’s zoals InvestEU of COSME.

De subsidiebijdrage van de Accelerator pilot is vastgesteld op 70% van de projectkosten en kan oplopen tot € 2,5 miljoen. Er kan tot € 15 miljoen worden aangevraagd in de vorm van aandelen. Innovaties moeten in niveau TRL6 of hoger zitten. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, zijn product-/dienstontwikkeling, onderzoekstudies, ontwikkelen van prototypes, validatie, demonstratie en het testen in een relevante omgeving. Wanneer een mkb’er een Accelerator pilot subsidie krijgt toegekend, ontvangen ze ook voor 12 dagen businesscoaching van een aangewezen expert uit de regio.

De voordelen van blended funding

Een succesvol bedrijf bouwen is niet makkelijk. De statistieken zijn bekend, 90% van de start-ups halen het niet. Een goed idee alleen is niet genoeg. Het gaat ook om het leren kennen van je markt, het opbouwen van een identiteit als bedrijf, het bouwen van een team, je bedrijf vertegenwoordigen en deze managen.

Ondernemer zijn, gaat om veel meer dan alleen technische kennis. Het gaat ook om het opbouwen van een breed repertoire aan vaardigheden die komen kijken bij het opbouwen en groeien van een bedrijf. Subsidies nemen in hun beoordeling de businesscase wel mee, maar kijken niet direct naar de Return on Investment. Wanneer een businesscase wordt vertaald naar Return on Investment, wordt het belang om alle aannames van de ondernemer te checken, extra benadrukt. Het resultaat is een grotere kans op succes.

Aanvragen van Europese subsidies 

Wij ondersteunen ondernemers bij het aanvragen van Europese aanvragen zoals EIC Pathfinder, Accelerator en SME Instrument. Ook al is het de meest competitieve regeling die er bestaat, het opstellen van een aanvraag en het bepalen van de return on investment, fungeert meteen als belangrijke check op de businesscase. Dit alleen al maakt het opstellen van een aanvraag een zinvolle tijdsinvestering.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00