Het probleem dat zorgfinanciering heet

Veel mensen die werkzaam zijn in de zorg hebben goede ideeën om de kwaliteit van leven voor hun cliënten te verbeteren. Goede ideeën kosten echter geld en dat wordt in de zorg steeds lastiger. Provincies zien zorg en welzijn niet als hun kerntaak en de meeste subsidieprogramma’s hiervoor zijn inmiddels gestopt. Door de transitie in de zorg ontstaat daarnaast meer druk op budgetten. De extra inspanningen die zo broodnodig zijn voor het welbevinden van hulpbehoevenden zijn dan moeilijk om te realiseren.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Fondsen als oplossing

Is er dan helemaal niets mogelijk? Dat is gelukkig niet het geval. In Nederland zijn namelijk honderden fondsen actief in het financieren van projecten en activiteiten. Ook kleinschalige projecten kunnen mogelijk gemaakt worden met een bijdrage van een fonds. Denk aan een belevingstuin voor ouderen of een snoezelruimte voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zo helpen fondsen mee aan een beter leven voor deze doelgroep.

De weg naar Rome

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, luidt het gezegde. Het is echter zaak om de juiste weg te kiezen die leidt tot succesvolle fondsenwerving voor uw project. In het ‘oerwoud’ aan mogelijkheden is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. De meeste fondsen hanteren bepaalde voorwaarden en geven bijdragen aan projecten die zich richten op bepaalde doelgroepen. Het is dus belangrijk om te toetsen of uw project past binnen deze voorwaarden en of u beoogt dezelfde doelgroep te helpen. Bij een fonds dat zich richt op kinderen met een beperking hoeft u dus geen aanvraag in te dienen voor ouderen met dementie.

Hoe komt u er nu achter welke fondsen er voor uw doelgroep zijn? Raadpleeg hiervoor bijvoorbeeld het Fondsenboek of een subsidiedatabase. De meeste grote fondsen hebben een eigen website waar u alle informatie vindt over het aanvragen van een bijdrage. Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met een fonds of een online quick scan in te vullen. Zo kunt u toetsen of uw project in aanmerking komt

Fonds aanvragen, maar hoe?

Als u een kansrijk fonds heeft gevonden voor uw project, dan kunt u beginnen met het opstellen van een aanvraag. Een aanvraag bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Een projectplan is een vast onderdeel dat u moeten schrijven waarin u weergeeft wat u met uw project wilt bereiken en wie ervan profiteren. Veel fondsen werken tegenwoordig met een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kunt u dan online invullen waarbij de benodigde bijlagen moeten worden geüpload. Bijlagen bestaan meestal uit een begroting en planning van uw project en informatie over de aanvragende organisatie. Sluit hierbij aan bij de doelen en voorwaarden van het fonds! Het aanvragen van een fonds kost in het proces het meeste tijd. Houd hiermee rekening in uw projectplanning. Ga ervan uit dat u pas daadwerkelijk kunt starten met uw project als de financiële dekking rond is.

Hoe zit het met de verantwoording?

Als u een complete aanvraag heeft ingediend, dan is het wachten op een reactie van het fonds. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Rekent u op minimaal drie maanden voordat u van start kunt gaan met uw project. In de regel is een bijdrage een toezegging. De bijdrage wordt pas definitief als u uw project heeft uitgevoerd zoals u in de aanvraag heeft beloofd. De meeste fondsen vragen achteraf een inhoudelijk en financieel verslag over het uitgevoerde project. Zorg dus dat iemand verantwoordelijk wordt gemaakt voor het bewaken van de projectvoortgang en het verzamelen van de benodigde informatie.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00