Mijn Hezelburcht Menu

Druk op fondsen neemt toe

Vangt u dikwijls bot bij het aanvragen van een fondsbijdrage voor uw zorgproject? U bent hierin niet alleen. Steeds meer zorgorganisaties weten de weg te vinden naar particuliere fondsen, zoals Fonds NutsOhra. Dit betekent dat de druk op deze fondsen toeneemt, waardoor uw kans op succes kleiner wordt. Fondsen stellen immers vaak een beperkt budget beschikbaar per aanvraagronde.

Het wordt daarom steeds belangrijker om meer aandacht te besteden aan uw fondsenwervingbeleid. Zo blijft u de concurrentie voor en kunt u toch belangrijke projecten en activiteiten voor uw doelgroep realiseren. Wat kunt u doen om uw aanvraag gehonoreerd te krijgen?

Kwaliteit

Uiteraard moet uw aanvraag aan alle criteria voldoen die een fonds stelt. U heeft netjes het aanvraagformulier ingevuld en alle bijlagen toegevoegd. Wat kunt u nu extra doen als het toekenningspercentage bijvoorbeeld maar 15% bedraagt? Uw aanvraag moet immers kwalitatief boven de andere aanvragen uitstijgen.

Besteed extra aandacht aan uw projectplan, door uw activiteiten ‘SMART’ en leesbaar te beschrijven. Ga ervan uit dat de lezer niets weet over uw project. Geef ook duidelijk weer wat de toegevoegde waarde is van uw project. De doelgroep moet hierbij altijd centraal staan. Bedenk dat u het fonds moet overtuigen dat uw project aansluit bij de doelstellingen van het fonds. Lees daarom niet alleen de voorwaarden van een fonds, maar bestudeer ook hun achterliggende visie en missie. Laat ten slotte iemand die onbekend is met het onderwerp meelezen. Als de inhoud van het plan voor de meelezer klip en klaar is, dan kunt u het plan met een gerust hart indienen.

Inspanning

Het schrijven van een goed plan kost tijd en inspanning. Een ingewikkeld onderwerp leesbaar en begrijpelijk weergeven is een kunst. Vaak vertaalt u een intern projectplan naar een kansrijk subsidieplan. Dat dit nog niet eenvoudig is, bewijzen de lijsten met afgewezen projectaanvragen bij fondsen en subsidieverstrekkers. Voor de consultants van Hezelburcht is het schrijven van subsidieplannen dagelijkse kost. Het kan lonen om bij uw projectplan een consultant mee te laten lezen, zodat u zeker weet dat uw plan subsidiewaardig is. Uiteraard kunnen wij ook uw subsidieaanvraag verzorgen, zodat uw projectplan optimaal voorbereid is en een hoge(re) kans van slagen heeft!

Wilt u meer informatie over het schrijven van een subsidiewaardig projectplan? Neem dan contact met ons op.

Drs. Maarten Schumm
Senior consultant