Prinsjesdag positief voor de WBSO

Met de WBSO subsidie helpt het ministerie van Economische Zaken technische bedrijven door de financiële lasten van R&D-projecten te verlagen. De WBSO voorziet bedrijven van een korting op de af te dragen loonbelasting voor R&D-activiteiten.

Vandaag zijn de kabinetsplannen voor 2017 gepubliceerd. De percentages van de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) voor komend jaar zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2016. Het budget is daarentegen wel aangepast.

Budget & percentages WBSO

  • Het beschikbare budget voor de WBSO wordt verhoogd met € 33 miljoen. In de jaren daarna neemt het budget met € 85 miljoen toe.
  • De WBSO percentages blijven gelijk aan die van 2016 voor de inhoudingsplichtigen. Dit betekent dat over de eerste € 350.000,- aan S&O-kosten, een afdrachtvermindering van 32% wordt verkregen. Boven de € 350.000,- bedraagt het percentage 16%. Voor zogenaamde technostarters is dit percentage 40%.
  • Net als in 2016 kunnen zelfstandigen in aanmerking komen voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De bedragen voor deze zelfstandigenaftrek zullen, inclusief de extra aftrek voor starters, later worden geïndexeerd.

WBSO 2017

Senior consultant Ralf Hendriks geeft ten slotte nog enkele tips & tricks voor een goede WBSO aanvraag in 2017:

  • Let op de kwaliteit van de projecten in de aanvraag. Succes in het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Elke aanvraag wordt op zichzelf beoordeeld. U kunt voor een eerder toegekend project niet zomaar opnieuw rekenen op een toekenning.
  • Let op de medewerkers die S&O-uren schrijven. Zijn dit echt techneuten? Dragen ze werkelijk bij aan de R&D? Zo nee, dan loopt u tijdens een controle van RVO een risico op terugbetaling en/of boete.
  • Ongeveer 23.000 bedrijven maken gebruik van de WBSO, waarvan ruim 97% mkb is. Technische bedrijven zonder WBSO laten een laagdrempelige kans liggen. Reken erop dat de concurrent wel een WBSO-beschikking heeft.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00