Prinsjesdag 2020 | Wetenschap, Onderzoek & Subsidies

Het kabinet heeft op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ‘we investeren ons de crisis uit’. Wat zijn de gevolgen voor het subsidie- en financieringslandschap van wetenschap & onderzoek?

De coronacrisis onderstreept het belang van wetenschap in onze samenleving. Onze vooruitstrevende onderzoekers proberen oplossingen te vinden voor grote wetenschappelijke vraagstukken en krijgen daarbij ondersteuning middels verschillende maatregelen en programma’s. Het subsidie- en financieringsnieuws omtrent wetenschap & onderzoek uit de Miljoenennota en Rijksbegroting van 2021:

Waardering van onderwijs, leiderschap, open science en teamscience

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil in 2020-2021 diverse initiatieven ondersteunen die bijdragen aan erkenning en waardering van onderwijs, leiderschap, open science en teamscience. Dit is erg belangrijk voor de evaluatie en verdeling van subsidies aan academici wat in voorgaande jaren tot veel onvrede heeft geleid. Ook komt er meer aandacht voor wetenschapscommunicatie door het voeren van een 2-jarige pilot ‘Wetenschapscommunicatie gewaardeerd’ waarin de wetenschapscommunicatieprojecten van onderzoeksteams worden beloond, zichtbaar gemaakt en gewaardeerd.

Extra budget voor Europese (onderzoeks)programma’s

Nederlandse ondernemers en onderzoekers maken veel gebruik van Europese subsidies. Het kabinet maakt € 255 miljoen extra vrij voor cofinanciering van Europese programma’s (EFRO, Horizon Europe, Innovation Fund) waardoor er meer Europese middelen worden geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven en universiteiten.

Covid-19 onderzoek: vaccinontwikkeling en medicatie

Voor de samenwerking van Nederland met Duitsland, Frankrijk en Italië in de Inclusieve Vaccin Alliantie was initieel € 700 miljoen euro begroot voor zowel aanschaf- als productie- en ontwikkelkosten. Dit was nog voordat bekend werd dat Nederland mee doet aan het vaccinprogramma van de Europese Commissie. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de raming van € 700 miljoen, waarvan naar verwachting € 300 miljoen zal worden doorgeschoven naar 2021. Daarnaast wordt voor een bijdrage aan internationaal onderzoek naar een vaccin voor Covid-19 € 50 miljoen beschikbaar gesteld aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

€ 75,5 miljoen voor Medisch-specialistische zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) stelt in 2021 € 75,5 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg. Hieronder valt een aantal zorggebieden, zoals: oncologie, geboortezorg, acute zorg en antibioticaresistente. Voor de oncologie is in 2021 in totaal € 61,7 miljoen beschikbaar voor het bevorderen van fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek. Met als doel de overleving van kanker te vergroten en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Een wereld zonder dementie: ZonMw onderzoeksprogramma

In 2021 wordt gestart met de uitvoering van de Nationale dementiestrategie 2021-2030 met als ultieme doel: een wereld zonder dementie. Wetenschappelijk onderzoek zal een bijdrage leveren aan missie IV van de topsector LSH zodat “in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen is”. Hiervoor wordt in 2021 € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal met € 2 miljoen per jaar stijgen tot een jaarlijks bedrag van € 16 miljoen vanaf 2024. In vervolg op het onderzoeksprogramma Memorabel zal ZonMw baanbrekend onderzoek van consortia van topcentra financieren die zich de afgelopen jaren hebben gespecialiseerd.

Begrote budgetten ZonMw blijven behouden

Door de coronacrisis zijn er vertragingen opgetreden in de ZonMw programma’s doordat calls langer bleven openstaan of later opengingen. Ook lopen er projecten uit of worden ze later opgestart. De begroten gelden blijven behouden en schuiven daarom door naar latere jaren.

Extra focus op NWO talentontwikkeling

Het Ministerie van OCW zet via NWO € 5,1 miljoen euro in voor talentontwikkeling. Dit wordt ingezet om onderzoekers met een migratieachtergrond en vrouwen in bèta en techniek te stimuleren; Het totale budget van NWO Talentenontwikkeling van € 166 miljoen euro, waarin ook de programma’s Veni, Vidi, Vici vallen, blijft de komende 5 jaar gelijk aan dat van 2020. Evenals het budget voor NWO STW, en het budget voor NWO Grootschalige researchinfrastructuur.

€ 29,9 miljoen voor Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Bijdrage vanuit het Kabinet aan NWO-TTW, NWO financiert binnen het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) technisch wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Er komt structureel € 24,9 miljoen beschikbaar voor de Perspectiefprogramma’s van NWO binnen de Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de bovenstaande ontwikkelingen? Bent u benieuwd wat voor impact de bekendmakingen in de Miljoenennota en Rijksbegrotingen heeft op uw organisatie of baanbrekend onderzoeksprogramma? Benader uw adviseur of neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00