Open vanaf 1 maart: Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUK LAI) voor gemeenten

Wilt u als gemeente eigenaren van slecht geïsoleerde koopwoningen helpen verduurzamen? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hiervoor een nieuwe specifieke uitkering (SpUk) beschikbaar. Met deze regeling kunnen gemeenten een eigen isolatieprogramma voor koopwoningen opzetten. Zo kunnen zij eigenaren van slecht geïsoleerde woningen die moeite hebben hun woning te verduurzamen gaan ondersteunen. De eerste aanvraagronde opent 1 maart 2023.

Waarvoor kunnen gemeenten een bijdrage aanvragen?

Gemeenten of samenwerkingen van gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen voor een programma waarin woningeigenaren worden ondersteund met:

  • Energiebesparende isolatiemaatregelen;
  • Energiezuinige ventilatiemaatregelen;
  • Ondersteuning en advies;
  • Uitvoeringskosten, zoals inhuur van uitvoeringspartijen of projectleider.

De bijdrage kan worden ingezet voor eigenaar-bewoners van een koophuis of (onder voorwaarden) een appartement.

Budget en maximale bijdrage in 2023

Het totale budget voor 2023 is € 206.625.000 en is verdeeld over twee aanvraagrondes. Per woning kan € 1.460 worden aangevraagd. De maximale bijdrage is vastgesteld per gemeente en afhankelijk van het aantal slecht geïsoleerde woningen, inkomens en energiearmoede binnen de betreffende gemeente.

Wanneer kan de SpUK LAI worden aangevraagd?

De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is aan te vragen tijdens twee aanvraagrondes:

  • 1 maart t/m 31 mei 2023
  • 1 september t/m 31 oktober 2023

Bij een aanvraag dient de gemeente een uitgewerkt isolatieprogramma in. Dit programma is vormvrij, maar bevat minimaal een omschrijving van de maatregelen die worden uitgevoerd, hoe dit energiearmoede vermindert en de manier waarop de gemeente ondersteuning biedt.

Hoe kan Hezelburcht uw gemeente ondersteunen?

Een team van specialisten ondersteunt al vele jaren decentrale overheden op het gebied van subsidies in heel Nederland. Wij kunnen u ondersteuning bieden van aanvraagtraject tot en met de vaststelling van de subsidie aan het einde van de looptijd van het traject.

Wilt u meer weten over de ondersteuning die we bieden bij het aanvragen van de SpUK LAI regeling, of bent u benieuwd of uw gemeente in aanmerking komt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer informatie over de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUK LAI) voor uw gemeente? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00