Nog ruim € 8 miljoen budget beschikbaar voor eerste ronde SOO-regeling

Sinds begin dit jaar kunnen burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen subsidie aanvragen voor de bouw van ontmoetingsruimtes voor geclusterde woonvormen van ouderen. Met Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO-regeling) wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken de kwaliteit van wonen en leven van 55-plussers vergroten.

Voor de eerste ronde van de SOO-regeling is nog € 8 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 30 november 2022 worden ingediend. In 2023 zal een tweede ronde volgen met een budget van € 18 miljoen.

Ontdek de mogelijkheden van de SOO

Waarom deze regeling

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en het aantal bejaardentehuizen is de afgelopen jaar drastisch verminderd. Dit betekent een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van ouderen. Door het bouwen van nieuwe ontmoetingsruimten of het transformeren van bestaande gebouwen tot ontmoetingsruimte kan sociale isolatie onder de oudere doelgroep worden tegengegaan!

De voorwaarden van de SOO-regeling

De regeling stelt een aantal voorwaarden aan projecten. De belangrijkste zijn:

  • Er mag nog niet gestart zijn met de bouw van de ontmoetingsruimte;
  • Minimaal 50% van de bewoners van de geclusterde woonvorm is tenminste 55 jaar oud;
  • Minimaal 50% van de bewoners van de geclusterde woonvorm heeft geen Wlz-indicatie;
  • De ontmoetingsruimte ligt op maximaal 100 meter afstand van de geclusterde woonvorm;
  • In het geval van koopwoningen: minimaal 75% van de koopwoningen heeft een verkoopprijs van maximaal € 443.750;
  • Bij huurwoningen wordt minimaal 75% bij oplevering verhuurd voor een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand;
  • Op de exploitatie van de ontmoetingsruimte mag de eerste vijf jaar na oplevering geen winst worden gemaakt.

De subsidiehoogte

In principe zijn alle directe en indirecte bouwkosten subsidiabel. Uitgesloten voor subsidie zijn de aankoop van gronden, sloopwerkzaamheden en inrichtingskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte. Daarnaast geldt een absoluut maximum van:

  • € 100.000 als de ontmoetingsruimte bij 5 tot en met 20 woonruimten hoort;
  • € 150.000 bij 21 tot en met 50 woonruimten;
  • € 175.000 bij meer dan 50 woonruimten.

Hezelburcht viert successen

Hezelburcht heeft al verschillende woningcorporaties ondersteund bij subsidieaanvragen voor deze regeling. Tot nu toe zijn alle ingediende aanvragen succesvol verlopen, waarmee de teller inmiddels al op bijna een half miljoen subsidie staat! Heeft uw organisatie ook plannen om een ontmoetingsruimte te bouwen? Neem dan contact op en vraag vrijblijvend advies aan één van onze specialisten.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)
Het leggen en behouden van sociale contacten speelt een belangrijke rol bij gezond en gelukkig oud w...Lees verder

contact

Graag met een specialist sparren over de mogelijkheden van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting? Neem contact met ons op:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00