Nu open: nieuwe ZonMw oproep voor onderzoek naar de behandeling van COVID-19

De Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft recentelijk geïnventariseerd waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. Om deze gebreken aan te pakken heeft ZonMw het deelprogramma Behandeling in het leven geroepen. Vanuit dit programma is financiering gereserveerd om de kennishiaten van de FMS kennisagenda te beantwoorden. Bent u bezig met een onderzoek omtrent COVID-19 en de gevolgen ervan? Ontdek dan of uw onderzoek mogelijk aansluit bij een van de kennishiaten van de FMS kennisagenda.

Doel van ZonMw programma Behandeling

Het doel van deze oproep is om onderzoek mogelijk te maken dat urgent benodigde kennis oplevert voor de betere behandeling van COVID-19 patiënten, of bijdragen aan het beter voorbereid zijn op een eventuele volgende pandemie. Binnen deze subsidieronde is onderzoek mogelijk naar de volgende kennishiaten van de kennisagenda:

  • Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocard schade bij COVID-19 en welke interventies kunnen we inzetten om korte en lange termijn myocard schade te voorkomen?
  • Wat is een goed algoritme om iemand na COVID-19 veilig uit isolatie te halen?
  • Levert CT thorax of PET/CT een toegevoegde waarde boven op klinische parameters voor de keuze (en timing) van de meest effectieve therapie voor COVID-19, en in hoeverre is deze voorspellend voor chronische longschade?
  • Wat is de associatie van kwetsbaarheid en biologische verouderingsprocessen met ziektebeloop, sterfte en functionele uitkomsten bij preventie en behandeling van COVID-19 bij ouderen?
  • Is de Clinical Frailty Scale (CFS) ook voorspellend voor uitkomsten voor thuiswonende patiënten van 70 jaar en ouder met een COVID-19 infectie?
  • Wat is het natuurlijke beloop van anosmie (gebrek aan reukzin) in het kader van COVID-19 en is dit gunstig te beïnvloeden met (lokale) corticosteroïden?

Wie kan een aanvraag indienen?

Samenwerking is van groot belang binnen deze oproep. Om op korte termijn antwoorden te krijgen op de kennishiaten worden bestaande samenwerkingsverbanden of consortia aangespoord een aanvraag in te dienen. Binnen het samenwerkingsverband/consortia moet er een goede balans zijn tussen academische, STZ en perifere ziekenhuizen en eventuele samenwerking met eerstelijnsorganisaties. Het is ook van belang om verschillende disciplines, patiënten en ketenpartners te betrekken in het consortiumverband.

Er kan voor zowel klinisch toegepast onderzoek als basaal wetenschappelijk onderzoek subsidie worden aangevraagd.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het totale beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt maximaal € 5 miljoen. Bij indienen moeten zowel het budget als de looptijd sterk en realistisch onderbouwd zijn.

Belangrijke data

Op 9, 10 en 11 maart vinden matchmakingsbijeenkomsten plaats om de samenwerking tussen relevante partijen te bespreken. Overweegt u een aanvraag in te dienen? Dan wordt er geadviseerd deze bijeenkomsten niet te missen! Aanmelden voor de startbijeenkomst kan nog tot uiterlijk 8 maart 2021 via dit aanmeldformulier.

De deadline voor het indienen van de uiteindelijke subsidieaanvraag is 14 april 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze oproep? Of overweegt u samen met uw partners een aanvraag in te dienen? We ondersteunen u hier graag bij. De deadline nadert al snel, wacht daarom niet te lang om contact op te nemen!

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden van deze subsidieoproep? Onze specialisten onderzoeken graag of uw project een match is voor de subsidieoproep Behandeling.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00