Radboudumc

Zorgevaluatie

Iedereen verdient de best mogelijke zorg. Hiervoor is het nodig dat bekend is welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is. Dit is in veel gevallen nog onbekend omdat het nog onvoldoende is onderzocht. De Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) subsidie van ZonMw heeft als doel om gepast gebruik van zorg te realiseren.

Persoonsgerichte behandeling van perifeer vaatlijden

Slagaderverkalking kan een vernauwing in slagaders veroorzaken. Gebeurt dit in de beenslagaders, dan spreekt men van perifeer vaatlijden. Een van de bloedverdunners die vaak gebruikt wordt bij perifeer vaatlijden is clopidogrel. Uit onderzoek blijkt dat iemands DNA invloed heeft op de werkzaamheid van dit medicijn. Een persoon met een DNA-verandering in het gen dat codeert voor het enzym dat clopidogrel moet omzetten in een werkzame vorm, kan zorgen voor stolselvorming-gerelateerde complicaties. Deze DNA-verandering is aanwezig bij 30% van alle mensen. Onderzoek is nodig om te bepalen wat de werking en kosteneffectiviteit van clopidogrel is voor deze groep mensen.

Met behulp van een ZonMW-subsidie kunnen chirurg Michiel Warlé en zijn collega’s van de afdeling Heelkunde, Klinische Farmacologie & Toxicologie en Genetica aan het Radboudumc dit onderzoek realiseren.

Hezelburcht is nauw betrokken geweest bij het schrijf- en aanvraagproces van deze subsidie. Hieronder leest u de ervaring van dr. Michiel Warlé:

De contactpersoon van Hezelburcht was erg betrokken en het overleg verliep steeds op een prettige en effectieve manier. Mede hierdoor was er een optimale afstemming van de taken waardoor de tijdslijn verliep zoals gepland. Hezelburcht heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de ingediende aanvraag een mooi, gedegen en goed leesbaar geheel is geworden. - dr. Michiel Warlé

Resultaat: betere en goedkopere behandeling

Het onderzoek van dr. Warlé helpt in het bepalen of de behandeling van perifeer vaatlijden aangepast kan worden aan het DNA-profiel van de patiënt. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere, en goedkopere behandeling voor deze ziekte. Ofwel, een onmisbare ontwikkeling binnen de zorg. Wij wensen dr. Warlé en zijn collega’s veel succes bij de voortzetting van het onderzoek.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00