Nieuwe subsidiekans: TSH Vliegtuigmaakindustrie voor de verduurzaming van de luchtvaart

In de luchtvaart speelt duurzaamheid steeds een grotere rol. Daarom is de subsidieregeling TopSector High Tech (TSH) Vliegtuigmaakindustrie in het leven geroepen. Met uw onderzoeksproject kunt u een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart. Subsidie aanvragen kan tot en met 24 augustus 2021.

Doel van de regeling

Het hoofddoel van TSH Vliegtuigmaakindustrie is het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de luchtvaart. Dit doel sluit aan op de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs: in 2030 minimaal 40% reductie van CO2-emmissie ten opzichte van 1990. Aanvullend beoogt de regeling de relatie tussen Europees onderzoek en innovatie en nationale onderzoeksactiviteiten op het terrein van civiele vliegtuigontwikkeling te versterken.

Innovatieve projectideeën kunnen hiermee niet alleen een waardevolle bijdrage leveren aan een schoner Europa, voor Nederlandse ondernemers is dit een mooie kans om op Europees niveau te laten zien wat ze kunnen op het gebied van vliegtuigontwikkeling.

Wie kan een aanvraag indienen?

Het totale budget bedraagt € 9,5 miljoen. Aanvragen kunnen ingediend worden door samenwerkingsverbanden. U voert uw project uit samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen. De subsidie bedraagt minimaal 125.000,- per deelnemer aan het samenwerkingsverband. Per onderzoeksproject kan de subsidie oplopen van minimaal € 500.000,- tot ruim € 4 miljoen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Uw project:

  • draagt bij aan de verduurzaming van de luchtvaart en dan met name aan de ontwikkeling van (technologie voor) schone vliegtuigen;
  • richt zich op de realisatie van de Nederlandse klimaatambities én op het versterken van het verdienvermogen van de luchtvaartindustrie in Nederland;
  • draagt bij aan de toepassing van de resultaten van het Nederlandse luchtvaartonderzoek bij de grote luchtvaartbedrijven, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en productie van duurzame vliegtuigen vanaf 2030;
  • draagt bij aan het verstevigen van de Nederlandse positie als luchtvaartland in Europa.

Enkele voorbeelden van projecten die in aanmerkingen kunnen komen zijn bijvoorbeeld projecten gericht op elektrificatie van vliegtuigen of systemen die de toepassing van alternatieve brandstoffen mogelijk maken.

Subsidie aanvragen? Hezelburcht ondersteunt u graag

Onze specialisten hebben veel ervaring in het ondersteunen van (grootschalige) samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen. Naast het begeleiden van de subsidieaanvraag kunnen zij u ook ondersteunen bij de coördinatie en management van het samenwerkingsproject. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de subsidieregeling TSH Vliegtuigmaakindustrie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00