Overheid opent Subsidie R&D Mobiliteitssectoren voor grote R&D-projecten in mobiliteit

Deze week ging de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) open. Innovatieve samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen die grote R&D-projecten uitvoeren om automotive, maritiem of luchtvaart duurzamer en/of autonomer te maken, kunnen tot 17 augustus 2021 een aanvraag indienen. Er is ruim € 150 miljoen beschikbaar en de subsidie kan oplopen tot maximaal € 25 miljoen. U leest hier wat RDM zo interessant maakt voor grote R&D-mobiliteitsprojecten.

Waarom deze regeling?

Nederland huisvest geen Airbussen, Volkswagen Groups of China Shipbuilding Industry Corporations. Wat we wèl hebben is een levendige, innovatieve en export-georiënteerde industrie op gebied van luchtvaart, automotive en maritiem. Alleen al de Nederlandse bedrijven in automotive hebben een jaaromzet van € 20 miljard, waarvan 90% uit export komt. De pandemie heeft druk gezet op de R&D van deze bedrijven. Dat is problematisch omdat de stroom aan innovaties die ze voortbrengen van belang zijn voor het verdienvermogen van Nederland en, net zo belangrijk, voor de bijdrage aan de transitie naar een samenleving zonder uitstoot en vervuiling.

Nadat de overheid, aangespoord door een stevige lobby vanuit het bedrijfsleven, dit probleem heeft erkend, heeft ze boter bij de vis gedaan en een budget van € 150 miljoen vrijgemaakt om innovatieprojecten te steunen. Vergeleken met andere subsidies op het gebied van innovatie is die steun ruim. Deelnemende mkb’ers kunnen tot wel 70% aan steun ontvangen en het grootbedrijf tot 60%. Betere subsidiepercentages kom je alleen in Brussel tegen.

Wie maakt kans op de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren?

De drie betrokken sectoren hebben lijsten opgesteld met onderzoeksonderwerpen die in aanmerking komen. Voor automotive zijn dat bijvoorbeeld de onderwerpen genoemd in de Automotive Roadmap van de topsector High Tech Systemen en Materialen. Als u met een samenwerkingsverband een multi-million R&D-project hebt geformuleerd (met een minimale begroting van € 5 miljoen) op één van deze onderwerpen, voldoet u alvast aan de randvoorwaarden.

Toch adviseren we om niet te snel in de pen te klimmen. Een gaaf idee is niet genoeg. Dat men mikt op grote projecten betekent dat er maar een select aantal projecten gesteund kan worden. Bovendien brengen grote budgetten voor R&D ook een verwachting dat indienende samenwerkingsverbanden 1) omvangrijk zijn en 2) een aanzienlijke inbreng van grote bedrijven bevatten. Meer partijen geeft (in theorie tenminste) zicht op bredere kennisdeling en een stevige rol voor grootbedrijf impliceert ervaring, degelijk projectmanagement, toegang tot goed ontwikkelde ketens en marktkanalen. Uit de intensieve lobby, gevolgd door snelle openstelling na publicatie kan er bovendien worden afgeleid dat achter de schermen al gewerkt wordt aan een aantal aanvragen.

Uw slagingskans vergroten

De subsidie biedt kansen, maar de concurrentie is sterk! Zorg dus voor een sterk en divers consortium, liefst met samenwerking over de grenzen van sectoren heen. Laat zien dat jullie project de stand van de techniek een grote stap vooruit helpt. Maak aannemelijk dat het project bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen en er excellente marktperspectieven zijn. En presenteer een doorwrocht plan van aanpak met een onderbouwd budget en een degelijke projectmanagementorganisatie.

Optimaal advies of ondersteuning bij uw R&D Mobiliteitssectoren aanvraag

Ondersteuning nodig bij het aanvragen van de subsidie R&D Mobiliteitssectoren? Hezelburcht biedt advies en hulp bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. Neem gerust contact op om de mogelijkheden met mij of een van mijn collega’s te bespreken.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Laat deze subsidiekans niet onbenut. Ontdek de mogelijkheden van de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00