Binnenkort open: nieuwe ronde POP3-subsidie in Provincie Gelderland

Gemeenten, streekproducenten en afnemers die in de provincie Gelderland samenwerken in een korte keten kunnen vanaf 4 april 2022 POP3-subsidie aanvragen voor de verdere professionalisering van de keten! Met de openstelling wil de provincie Gelderland lokale samenwerkingen tussen streekproducenten, afnemers en gemeenten verder ontwikkelen om het aantal schakels in de voedselketen te minimaliseren. Consumenten kunnen hierdoor genieten van lokale, onbewerkte steekproducten en boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun voedsel.

De professionalisering van de korte ketens is al jaren een terugkerend thema binnen het bredere POP3-programma waarin iedere provincie in Nederland eigen beleidsdoelstellingen voor het platteland heeft opgenomen. Het subsidieprogramma wordt medegefinancierd vanuit de Europese Unie.

Innovatieprojecten gericht op de professionalisering van de korte keten

De subsidie in deze ronde is bedoeld voor innovatieprojecten voor de professionalisering van bestaande korte ketens. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe marktconcepten of meerwaardestrategieën, nieuwe verdienmodellen binnen de keten, het reduceren van marktfalen of het toepassen van maatregelen die leiden tot geringer grondstoffen gebruik, een gesloten landbouwkringloop of versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit. Alleen bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeente(n), steekproducenten en afnemers kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiepercentage verschilt per type activiteit:

 • 70% voor de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project (diensten en ureninzet);
 • 40% voor investeringen in fysieke (bedrijfs-) middelen voor de uitvoering van een innovatieproject;
 • 100% voor investeringen die een algemeen belang dienen en geen economisch voordeel opleveren.

De minimale subsidiebijdrage voor projecten bedraagt € 35.000 en het maximum hangt af van het aantal deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband:

 • € 80.000 als één gemeente deelneemt;
 • € 100.000 als twee gemeenten deelnemen;
 • € 120.000 als drie gemeenten deelnemen;
 • € 140.000 als vier of meer gemeenten deelnemen.

Tenderprocedure van POP3

U kunt uw aanvraag tot en met 11 mei 2022, 17:00 uur, indienen via het RVO-portaal. Een beoordelingscommissie zal de ingediende projecten rangschikken op kwaliteit tot het budget op is. Bij de toetsing van uw project worden punten uitgedeeld voor:

 1. de bijdrage van het project aan het professionaliseren van de keten;
 2. de haalbaarheid;
 3. de mate van waarin het project innovatief is;
 4. efficiëntie, dat wil zeggen: de verhouding tussen het te bereiken resultaat en de kosten (in tijd, geld en hulpbronnen).

Alle criteria wegen even zwaar.

Hezelburcht ondersteunt u graag bij uw POP3 aanvraag

Hezelburcht heeft in de afgelopen jaren tientallen korte keten projecten ondersteund; van subsidies voor het oprichten van korte voorzieningsketens tot verdere professionalisering en uitvoering van innovatieprojecten van bestaande samenwerkingsverbanden. Kan uw samenwerkingsverband ondersteuning en advies gebruiken bij het opstellen van de subsidieaanvraag? Laat u dan door de specialisten van Hezelburcht ontzorgen! We halen graag een gedeelte of het gehele subsidietraject uit handen zodat u zich volledig op de inhoud van uw project en samenwerking kunt richten.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de subsidiemogelijkheden en hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Plattelands­ontwikkelings­programma | POP3+
Gerelateerde subsidie Plattelands­ontwikkelings­programma | POP3+
Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om ...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de aankomende POP3-ronde? Wij staan u graag te woord:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00