Nieuwe programmalijn voor waterstof binnen TSE Industrie Studies

Industriebedrijven die de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject willen onderzoeken kunnen gebruik maken van subsidie vanuit de regeling TSE Industrie Studies. Binnen de regeling is er nu een nieuwe, zesde programmalijn opengesteld voor projecten gerelateerd aan waterstof en groene chemie. Deze programmalijn heeft een eigen budget van € 10 miljoen en is open voor aanvragen van 26 oktober 2023 t/m 31 maart 2024.

Subsidie voor waterstof en groene chemie

Binnen de zesde programmalijn “Waterstof en groene chemie” kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor studies naar pilot- en demonstratieprojecten voor het gebruik van waterelektrolysetechnologie, elektrochemie en transport. Studie naar de realisatie van nieuwe fabrieken valt ook binnen deze programmalijn. Bij waterstofprojecten komt zowel de productie van hernieuwbare als niet-hernieuwbare waterstof uit hernieuwbare elektriciteit komen in aanmerking.

Deelprogramma’s 

Binnen de zesde programmalijn “waterstof en groene chemie” zijn vier deelprogramma’s te onderscheiden die specifieker in gaan op de projecten die subsidiabel zijn. Deze deelprogramma’s zijn als volgt:

  1. Transport en opslag van waterstof(dragers) inclusief conversiestap
  2. Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen
  3. Productie van waterstof
  4. Productie van (onderdelen van) elektrolysers

TSE Industrie Studies aanvragen voor waterstofprojecten

De programmalijn voor groene chemie en waterstofprojecten is open voor aanvragen van 26 oktober 2023 t/m 31 maart 2024. De programmalijn heeft een eigen budget van € 10 miljoen en aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Een tijdige aanvraag is dus van belang om de kans op toekenning te vergroten. Wilt u weten of uw project voldoet aan de voorwaarden of kunt u hulp gebruiken bij het schrijven van een sterke aanvraag? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

TSE Industrie studies
Gerelateerde subsidie TSE Industrie studies
Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie en vraag ...Lees verder

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de nieuwe programmalijn binnen TSE Industrie Studies

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00