Nieuw: Gelderse regeling voor het realiseren van sociale huurwoningen

De woningnood is hoog in heel Nederland. Naast landelijke regelingen als de Woningbouwimpuls zijn er ook regionale subsidiekansen die de bouw van nieuwe (sociale) huurwoningen stimuleert. Provincie Gelderland lanceert daarom de regeling Realiseren sociale huurwoningen. Dit biedt financieringsmogelijkheden van gemeenten die binnen drie jaar willen starten aan de bouw van sociale huurwoningen, maar waarvoor nog extra gelden nodig is om de investeringen te dekken.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Het doel van provincie Gelderland is om de komende vijf jaar de bouw van ruim 45.000 sociale huurwoningen te versnellen. Gemeenten kunnen daarom vanuit de nieuwe regeling subsidie aanvragen voor woningbouwprojecten met minimaal 10 sociale huurwoningen. Een belangrijke voorwaarde is dat de publieke opbrengsten niet voldoende zijn om de investeringen te dekken, ofwel er is een publiek financieel tekort.

De kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen zijn gericht op:

  • infrastructurele ontsluiting van sociale huurwoningen;
  • het verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden;
  • het saneren van de bodem in een projectgebied;
  • het uitplaatsen van activiteiten die last veroorzaken voor woningbouw;
  • het inrichten van de openbare ruimte in een projectgebied.

De bijdrage van Realiseren sociale huurwoningen

De subsidie bedraagt maximaal € 12.500 per sociale huurwoning. Dit kan oplopen tot ten hoogste 50% van het publiek financieel tekort. De maximale subsidiebijdrage die u kunt ontvangen is € 500.000. Er is een opslag mogelijk als de publieke maatregelen voldoen aan extra criteria voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Deze opslag bedraagt maximaal € 1.000 per sociale huurwoning.

De voorwaarden van Realiseren sociale huurwoningen

Naast dat u minimaal 10 sociale huurwoningen moet opleveren en er een publiek financieel tekort moet zijn, zijn er nog andere voorwaarden waaraan het project moet voldoen. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

  • Minimaal 1/3 van de gebouwde woningen in het project is een sociale huurwoning;
  • De huurwoningen worden gerealiseerd door een woningcorporatie of wooncoöperatie;
  • Het project is nog niet in de realisatiefase;
  • De bouw van de woning start uiterlijk binnen drie jaar nadat de subsidie is verleend en wordt in één aangesloten bouwperiode uitgevoerd;
  • De woningen worden binnen tien jaar na de start van de bouw opgeleverd.

Voor alle voorwaarden raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

Deze regeling is vanaf 5 september 2022 geopend en kan tot en met 31 december 2023 worden aangevraagd! Wilt u namens uw Gelderse gemeente een aanvraag indienen? Wij ondersteunen u graag bij het verkennen van deze subsidie en het opstellen van een kansrijke aanvraag.

Spar met een specialist over deze regeling
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Woningbouwimpuls
Gerelateerde subsidie Woningbouwimpuls
De vijfde ronde van de subsidie Woningbouwimpuls gaat 15 februari 2023 open voor aanvragen. Deze sub...Lees verder

contact

Is uw gemeente van plan nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, maar is hier nog extra financiering voor nodig? Ontdek de mogelijkheden van de regeling Realiseren sociale huurwoningen voor Gelderse gemeenten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00