Binnenkort open: vierde tranche Woningbouwimpuls voor de bouw van betaalbare woningen

Vanuit verschillende overheidslagen wordt de komende tijd subsidie beschikbaar gesteld om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Een van deze subsidiekansen is de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Lees hier alles wat u moet weten over deze ronde:

Voor wie en waarvoor is de vierde tranche Woningbouwimpuls?

Gemeenten kunnen vanaf 19 augustus tot en met 25 september 2022 een aanvraag indienen voor de Woningbouwimpuls. Woningbouwprojecten (met minimaal 200 woningen) bestaande uit ten minste 50% betaalbare woningen en met een publieke onrendabele top op de grondexploitatie komen in aanmerking voor subsidie. Betaalbare woningen zijn sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.023 per maand (of lager als de bovengrens door de gemeente lager is vastgesteld) en betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De subsidie bedraagt 50% van het publieke tekort dat ontstaat door:

  • het betaalbaar maken van woningen;
  • het uitplaatsen van hinderactiviteiten;
  • Het saneren of woonrijp maken van gronden;
  • infrastructurele ingrepen;
  • Het verlagen van stikstofdepositie; of
  • de inrichting van de openbare ruimte.

Beoordelingscriteria

Na het verstrijken van de deadline worden ingediende aanvragen beoordeeld en onderling gerangschikt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de noodzaak van de bijdrage in relatie tot het aantal toe te voegen woningen, de gemiddelde gevraagde bijdrage per woning en het project in relatie tot de regionale woonbehoefte. Projecten met de hoogste scores krijgen dan als eerste subsidie, totdat het budget van € 300 miljoen op is.

Toekomstige rondes: vijfde én zesde tranche

Stel: het budget is op of u bent te laat met het indienen van een aanvraag voor deze ronde. Hierdoor maakt u geen aanspraak meer op subsidie vanuit de vierde tranche. Wat dan? Geen zorgen; het Rijk heeft onlangs aangekondigd dat er in ieder geval een vijfde én zesde tranche wordt opengesteld voor de Woningbouwimpuls. De verwachting is dat de vijfde tranche al in de loop van 2023 wordt opengesteld.

Andere subsidiekansen

Er zijn ook regionale subsidiekansen die mogelijk interessant zijn. Voor Gelderse gemeenten is dit bijvoorbeeld de regeling ‘Realiseren sociale huurwoningen’. Deze wordt vanaf 1 september 2022 opengesteld en is vergelijkbaar aan de Woningbouwimpuls, maar dan voor woningbouwprojecten die niet voldoen aan de omvangeisen van de landelijke regeling. De subsidie bedraagt wederom 50% van het publieke tekort tot maximaal € 12.500 per sociale huurwoning en met een maximum van € 500.000 per aanvraag. Het project moet voorzien in de bouw van minimaal 10 sociale huurwoningen die door een woningcorporatie worden gerealiseerd.

Meer informatie voor uw gemeente

Bent u benieuwd naar de subsidiekansen voor woningbouwprojecten in uw gemeente? We helpen u graag bij het verkennen van de mogelijkheden binnen uw regio. Wilt u graag een aanvraag indienen voor de Woningbouwimpuls? Ook daarbij ondersteunen wij u graag. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking met een van de woningbouwspecialisten bij Hezelburcht.

Meer informatie over de Woningbouwimpuls
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Woningbouwimpuls
Gerelateerde subsidie Woningbouwimpuls
De vijfde ronde van de subsidie Woningbouwimpuls gaat 15 februari 2023 open voor aanvragen. Deze sub...Lees verder

contact

Spar met een specialist over de mogelijkheden van de Woningbouwimpuls of andere vergelijkbare subsidiekansen! Bel ons direct op 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00