LIFE call 2021 is open voor aanvragen

Sinds 13 juli is de LIFE call 2021 geopend voor aanvragen! In dit artikel vindt u alles wat u moet weten om uw LIFE-aanvraag tot een succes te brengen: van de specifieke doelstellingen en onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, tot aandachtspunten bij het indienen en de selectieprocedure met betrekking tot uw LIFE-aanvraag.

LIFE 2021-2027: meer nadruk op milieu, klimaat & duurzaamheid

Op 9 juli is het meerjarige werkprogramma (2021-2024) van LIFE gepubliceerd door de Europese Commissie (EC). Net zoals tijdens de vorige programmaperiode bestaat LIFE 2021-2027 uit twee programma’s, Milieu en Klimaat, onderverdeeld in vier deelprogramma’s (zie tabel).

In de programmaperiode 2021-2027 zal er – als gevolg van de Europese Green Deal – nog meer nadruk liggen op de concrete impact die projecten kunnen hebben op de Europese ambities met betrekking tot milieu, klimaat & duurzaamheid. In deze periode is er dan ook een grotere rol weggelegd voor het onderwerp circulaire economie. Daarnaast betreft het deelprogramma Clean Energy Transition (CET) een nieuw onderdeel binnen LIFE; dit onderdeel is overgeheveld vanuit het EU-programma Horizon.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Specifieke doelstellingen binnen LIFE

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de specifieke doelstellingen per deelprogramma:

Deelprogramma Specifieke doelstellingen
Natuur en biodiversiteit (Milieu)
 • Verbeteren van Natura 2000-gebieden, herstellen van beschermde soorten
 • Interventies ten behoeve van verbetering van ecosystemen
 • Governance met betrekking tot bodem, land, water, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit
Circulaire economie en levenskwaliteit (Milieu)
 • Circulaire economie: hulpbronnen onttrekken uit afval, versnellen van transitie, gifvrije omgeving en dergelijke
 • Verbeteren van levenskwaliteit ten aanzien van:
  • lucht en geluidsoverlast
  • water en zeeën
  • bodem (herstel, beschermen, verbeteren
  • beheer van chemicaliën
 • Governance, met name in relatie tot European Green Deal
 • New European Bauhaus (duurzaam bouwen en ontwerpen)
Klimaatmitigatie en -adaptatie (Klimaat)
 • Mitigatie
  • verminderen van broeikasgassen
  • verbeteren van EU emissiehandelssysteem
  • reduceren van CO2
 • Adaptatie
  • uitrollen van ‘nature-based solutions’
  • klimaatbestendig maken van steden, beleid, infrastructuur
  • omgaan met extreme weersomstandigheden
 • Governance en informatie
Schone energietransitie / Clean Energy Transition (CET) (Klimaat)
 • Totstandkoming van nationale, regionale en lokale beleidskaders
 • Versnellen van uitrol van technologieën, digitalisering, nieuwe bedrijfsmodellen en professionele vaardigheden
 • Aantrekken van private financiering voor duurzame energie
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale/regionale investeringsprojecten
 • Burgerparticipatie

Nadere toelichting Clean Energy Transition (CET)

Met CET wil de EC ‘best practises’ ontwikkelen/verspreiden en investeringen bevorderen die bijdragen aan de schone energietransitie. Hierbij kan vooral worden gedacht aan het weghalen van ‘marktdrempels’ in het systeem, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van bestaande technieken. Hoewel ook binnen CET de impact op klimaatambities belangrijk is, zijn er tevens subsidiabele activiteiten die meer gebaseerd zijn op beleid, financiering en burgerparticipatie. In tegenstelling tot de andere deelprogramma’s, die een ‘bottom-up’ benadering hanteren, wordt binnen CET gewerkt met een ‘top-down’ benadering: op dit moment zijn 18 ‘prescriptive calls’ geopend.

Past uw project niet binnen deze specifieke calls? Dan kan deze worden ingediend binnen het deelprogramma klimaatmitigatie en -adaptatie.

Contact
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voor wie is LIFE call 2021 bestemd?

Alle typen organisaties of rechtspersonen in de Europese Unie (inclusief Overseas Countries and Territories (OCTs)) kunnen een aanvraag indienen.

Budget en subsidiepercentages

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van het budget per deelprogramma voor de periode 2021-2024 (indicatief). Voor de LIFE call 2021 is er in totaal ruim € 580 miljoen beschikbaar.

Deelprogramma  Budget 2021-2024
Natuur & biodiversiteit (Milieu) € 1,1 miljard (circa 40%)
Circulaire economie en levenskwaliteit (Milieu) € 697,5 miljoen (25%)
Klimaatmitigatie- en adaptatie (Klimaat) € 505,5 miljoen (circa 17%)
Schone energietransitie / CET (Klimaat) € 527 miljoen (circa 18%)
Totaal € 2,83 miljard *

*Het merendeel van dit budget is bestemd voor het subsidiëren van LIFE-projecten

Het subsidiepercentage betreft in de meeste gevallen maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Binnen het deelprogramma natuur & biodiversiteit kan dit oplopen tot maximaal 67% of 75%. Binnen het deelprogramma CET wordt er een afwijkend subsidiepercentage toegepast: maximaal 95%.

Deadlines en selectieprocedure

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 30 november 2021 (Standard Action Projects). De deadline voor de CET-calls is 12 januari 2022.

Selectieprocedure

In 2021 wordt voor alle deelprogramma’s een one-stage deadline model gehanteerd; dit als gevolg van de opgelopen vertraging (doorgaans wordt de jaarlijkse LIFE-call in de maand april geopend). Dit betekent dat er gelijk een volledige aanvraag moet worden ingediend.

Deze aanpak blijft de komende jaren hetzelfde voor de deelprogramma’s klimaatmitigatie en -adaptatie en CET. Vanaf 2022 geldt voor natuur & biodiversiteit en circulaire economie weer een two-stage deadline model: het indienen van een concept note (maximaal 10 pagina’s), gevolgd door het indienen van een volledige aanvraag (na een positieve beoordeling uiteraard). De verwachting is dat de LIFE call 2022 (wederom) in april wordt geopend.

Aanvullende aandachtspunten

Graag willen wij u nog enkele aandachtspunten meegegeven waarmee u rekening dient te houden bij het uitwerken van een aanvraag:

 • LIFE-projecten die in aanmerking komen zijn pilots, demonstraties en ‘best practices’;
 • Het probleem, dat dient te spelen op EU-niveau, dient gekwantificeerd te worden, wat ook geldt voor de beoogde impact (inclusief de onderbouwing hiervan). Daarnaast is het van belang dat de effecten worden gemonitord tijdens de uitvoering van het project;
 • De projectomvang dient minimaal € 1 miljoen te zijn (gelet op de impact);
 • Uw LIFE-project duurt maximaal 10 jaar (Standard Action Projects, meest voorkomend);
 • Het betrekken van projectpartners uit andere EU-landen is geen vereiste (met uitzondering van CET), maar wel wenselijk aangezien uw aanvraag hier bonuspunten voor kan krijgen;
 • Het project kan pas van start gaan na de ondertekening van de Grant Agreement (rond juli 2022)

Hezelburcht: specialist in LIFE-subsidie

Hezelburcht heeft de afgelopen jaren meerdere LIFE-aanvragen begeleid. LIFE is een specifiek programma, waarbij aardig wat voorbereiding komt kijken. Wij ontzorgen uw organisatie graag tijdens het aanvraagtraject. Ons streven is het neerzetten van een sterke aanvraag met de hoogste slaagkans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken tijdens een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van LIFE 2021? Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00