Jaarlijks terugkerende call CEF Energy: Cross-Border Renewable Energy Sources

Voor cross-border projecten die gericht zijn op het realiseren van infrastructuur voor de opwekking van- en transport van duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen, is er sinds dit jaar subsidie beschikbaar vanuit Connecting Europe Facility (CEF) – Energy: Cross-Border Renewable Energy Sources (CB RES). De 2e call is sinds 10 januari 2023 open voor aanvragen en sluit op 3 mei 2023. De opvolgende calls genaamd ‘peparatory studies’, ‘studies’ en ‘works’ volgen later dit jaar.

Welke projecten komen in aanmerking voor CEF Energy CB RES?

CEF Energy CB RES komt voort uit de doelen die zijn gesteld in REDII, REPowerEU en de CEF Regulation en is onderdeel van subsidieprogramma CEF Energy. Cross-border projecten gericht op het realiseren van infrastructuur voor de opwekking van- en transport van duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking voor deze subsidie. Ook energieopslag, grid aansluitingen en IT systemen zijn subsidiabel wanneer dit een integraal onderdeel vormt van het project en aangetoonde toegevoegde waarde heeft. Het is belangrijk dat de projecten, middels internationale samenwerking, aantonen dat het project kosten bespaart ten opzichte van vergelijkbare projecten die in één lidstaat worden uitgevoerd.

Verschillende calls binnen CEF Energy CB RES

Projecten die worden geselecteerd in het kader van de huidige, openstaande call met deadline 3 mei, worden opgenomen op de lijst van projecten met de CB RES status. Vervolgens kan voor deze projecten een ‘studies‘ of ‘works’ subsidieaanvraag worden ingediend tijdens de CB RES call die naar verwachting in november 2023 wordt geopend. Beide calls zullen, tot en met 2027, jaarlijks terugkeren en voor 4-5 maanden geopend zijn.

‘Call for Preparatory Studies’ in september 2023

Wanneer een project nog geen CB RES status heeft, is het wel interessant om in te dienen voor de ‘call for preparatory studies’, waarvan de opening in september 2023 wordt verwacht. Voor deze call is geen CB RES status nodig en het resultaat van de studie kan worden ingezet voor latere aanvragen voor de ‘call for status’ en de ‘call for studies and works’.

Subsidiabele activiteiten binnen de call for preparatory studies

Bij de call for preparatory studies kunnen verschillende voorbereidende activiteiten worden gesubsidieerd. Hiermee wordt beoogd de obstakels weg te nemen die in het verleden de uitvoering van samenwerkingsprojecten hebben verhinderd, zoals onzekerheid over de verdeling van kosten en baten tussen de betrokken lidstaten of de bijkomende complexiteit van het opzetten van grensoverschrijdende steun. Met preparatory studies moet men dus bijvoorbeeld denken aan subsidiabele activiteiten, zoals haalbaarheidsstudies, verkenning van de kosten-baten worden, voorbereidende systeem gerelateerde studies, marktstudies en een studie naar communicatie en het betrekken van stakeholders.

Subsidiepercentage call for preparatory studies

Voor de call for preparatory studies krijgen partijen maximaal 24 maanden om de studie uit te voeren. Doorgaans gaat het om projectgroottes van € 100.000 – € 350.000, maar er zit geen minimum of maximum aan verbonden. Daarnaast wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten toegekend.

Ontdek of uw project in aanmerking komt

Benieuwd of uw energieproject in aanmerking komt voor subsidie vanuit CEF Energy CB RES? Laat u door onze specialisten adviseren over de mogelijkheden van dit Europese programma. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CEF Energy
Gerelateerde subsidie CEF Energy
CEF Energy investeert in de ontwikkeling van een krachtig energie netwerk in Europa. De huidige infr...Lees verder

Contact

Wilt u meer weten over CEF Energy CB RES? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00