Huidige vorm van Innovatiebox sneuvelt in 2017

De Innovatiebox is al vele jaren een zeer bruikbaar en daarmee erg succesvol instrument, waarmee de overheid het Nederlandse bedrijfsleven stimuleert. Zeker omdat sinds 2008 ook een WBSO-beschikking toegang biedt tot de Innovatiebox. Winsten van producten en diensten die zijn ontwikkeld met WBSO-subsidie vallen (deels) binnen de Innovatiebox.

Met de fiscus wordt een ruling afgesloten voor meestal vier of vijf jaar. In deze ruling staat een toerekeningsmethodiek waarmee een deel van de innovatieve winst in de Innovatiebox valt. Het zogenaamde R&D-percentage geeft aan welk deel. In de praktijk zien we dat tegenwoordig een percentage van 50% van de totale innovatieve bedrijfswinst in de box kan vallen. In de beginjaren was een percentage van 80% zelfs mogelijk.

Internationale discussie

De keerzijde van het succes van de Innovatiebox is dat dit internationaal tot discussie leidt. De Nederlandse overheid krijgt de regeling internationaal niet verkocht, in het kielzog van de discussie over multinationals die nauwelijks belasting betalen.

Het feit dat MKB’ers de Innovatiebox ruimschoots toepassen wordt in deze discussie niet meegenomen. Voor MKB-bedrijven is het heel goed mogelijk om een interessante ruling af te sluiten met de fiscus, waarbij de administratieve lasten binnen de perken blijven. Een bedrijf heeft hier veel baat bij en kan extra investeren in innovatie met het geld wat anders als belasting betaald zou moeten worden. In de praktijk zien wij dit ook veelvuldig gebeuren.

Herziening van de Innovatiebox

Per 1 januari 2017 gaat de Innovatiebox in de huidige vorm sneuvelen, onder internationale druk. Dat is zonde omdat de regeling rechtstreeks voor investeringen in R&D door Nederlandse bedrijven zorgt. Bovendien is de regeling, zeker voor MKB, zeer goed uitvoerbaar met een graag meewerkende en goed meedenkende fiscus als partner.

De overheid ziet dit ook en kondigt een uitzondering aan voor MKB. Bij een groepsomzet van maximaal € 50 miljoen en een omzet uit het intellectuele eigendom van de belastingplichtige van maximaal € 7,5 miljoen blijft de Innovatiebox toepasbaar voor MKB-bedrijven. Dit blijkt uit een kamerbrief van het Ministerie van Financiën.

Herziening van de WBSO

Per 2016 wordt de WBSO herzien. Onder andere projecten gericht op procesverbetering vallen niet meer binnen de WBSO. Dit betekent automatisch dat immateriële activa voortkomend uit procesverbeteringsprojecten niet meer kwalificeren voor de Innovatiebox.

Wat is verstandig?

Lopende rulings gaan in een overgangsregime vallen. Dat houdt in dat tot medio 2021 lopende rulings worden gerespecteerd onder de huidige regelgeving en afspraken middels een overgangsregeling. Het is dus raadzaam om te zorgen voor een Innovatiebox ruling die loopt tot medio 2021. Openbreken van een bestaande ruling met een kortere looptijd is zinvol.

Verder is het zeer interessant voor bedrijven die nog geen gebruik maken van de Innovatiebox om nog in 2016 een ruling af te spreken met de fiscus, zodat hier tot medio 2021 gebruik van kan worden gemaakt.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

 

Innovatiebox
Gerelateerde subsidie Innovatiebox
De Innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winst die voortkomt uit eigen innovatie. De ...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de Innovatiebox? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00