Het slotakkoord van de klimaattop in Egypte: historische deal met klimaatschadefonds

De klimaattop (COP27) in Sharm-el-Sheikh, Egypte, is tot een eind gekomen. Net als bij de top van 2021 blijven concrete acties uit. Er zijn bijvoorbeeld geen nieuwe afspraken gemaakt over het tegengaan van de opwarming van de aarde. Wel blijft de doelstelling van maximaal 1,5 graden opwarming uit het Klimaatakkoord van Parijs staan. Daarnaast is er tussen de bijna 200 landen overeenstemming over het opzetten van een klimaatschadefonds. Een historische deal, maar zal het genoeg zijn?

Een klimaatschadefonds

Het vinden van een oplossing voor klimaatschade stond hoog op de agenda. Armere landen pleitten voor (financiële) hulp van rijkere landen om de schade van rampen als gevolg van klimaatverandering op te vangen. Het klimaatschadefonds is hierbij een grote doorbraak. Deze oplossing gaat alleen niet direct van start. De beslissing over welke landen of instellingen bij moeten dragen aan dit fonds wordt uitgesteld tot de top van volgend jaar. Tot die tijd zal een commissie onderzoeken hoe het klimaatfonds precies moet gaan werken.

De Europese Unie (EU) was lange tijd tegen een dergelijk fonds. De EU wil namelijk dat het fonds gaat naar de meest kwetsbare landen. Daarnaast moeten landen als China en Saoedi-Arabië ook bijdragen aan het fonds. Deze landen staan aangemerkt als ontwikkelingslanden en hoeven daardoor niet bij te dragen aan bestaande klimaathulp, maar behoren wel tot de groep van grote uitstoters. De EU vindt daarom dat dit soort landen ook geld moeten bijdragen.

Verder geen concrete afspraken

Naast dat er een klimaatschadefonds is toegezegd, zijn er verder geen concrete afspraken gemaakt. Eerder werden er al beloftes gemaakt dat er voor ontwikkelingslanden tussen 2020 en 2025 jaarlijks $ 100 miljard (omgerekend zo’n € 980 miljard) beschikbaar zou worden gesteld voor verduurzaming en aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze hulp is tot dusver uitgebleven. Het recent voorgestelde fonds staat dan ook los van deze belofte.

Tot slot zijn er ook geen nieuwe afspraken gemaakt over het voorkomen van verdere opwarming van de aarde. Zo wilde de EU bijvoorbeeld dat niet alleen steenkool, maar alle fossiele brandstoffen worden afgebouwd. Het is niet gelukt om dit er doorheen te krijgen. Sinds de top van vorig jaar is er geen vooruitgang geboekt wat betreft klimaatambities en is hiermee een waardevol jaar waarin concrete acties ondernomen moesten worden verloren gegaan.

Dweilen met de kraan open

Het klimaatschadefonds is dus vooralsnog een manier om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, maar niet om het tegen te gaan. De wereld is aan het dweilen met de kraan open. Wel is er (opnieuw) afgesproken dat landen tot eind 2023 hebben om hun klimaatdoelen bij te stellen om zo de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Subsidies voor uw duurzaamheidsambities

Het is hoog tijd dat er duidelijke en effectieve maatregelen worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit kan al klein beginnen, met bijvoorbeeld het verduurzamen van (huur)woningen of bedrijfspanden, maar ook met grootschalige projecten gericht op waterstof als veelbelovend, schoon en duurzaam alternatief binnen het energiesysteem. Werkt u aan een project die bijdraagt aan een betere wereld? Het subsidielandschap is groter dan u denkt en biedt tal van mogelijkheden. Laat Hezelburcht u ondersteunen bij het vinden van de juiste financiering voor uw duurzaamheidsproject!

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u graag de mogelijkheden voor uw project of organisatie bespreken? Neem contact op:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00