Grensoverschrijdende samenwerking binnen Interreg North Sea Region: tweede oproep is nu open

Op 1 augustus is de tweede call van het EU-programma Interreg North Sea Region (NSR) geopend. Binnen dit subsidieprogramma kunnen oplossingen of instrumenten worden getest die betrekking hebben op één of meerdere NSR-thema’s (bijvoorbeeld energietransitie en circulaire economie). Samenwerkingsverbanden – bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven, overheidsorganisaties en burgers/gebruikers uit meerdere NSR-landen – kunnen tot 14 november 2022 een aanvraag indienen.

Lees alles over deze Interreg NSR call:

Tweede Interreg North Sea Region (NSR): doelstellingen en thema’s

Centraal staan grensoverschrijdende problemen, en het testen van oplossingen voor deze problemen, in (delen van) EU-landen die aan de Noordzee liggen. Hieronder vindt u een overzicht van de doelstellingen en de thema’s binnen dit programma:

Thema’sDoelstellingen
Robust & smart economies
 • Research & innovation
 • Smart specialisation, industrial transition and entrepreneurship
A green transition
 • Energy efficiency & low emissions
 • Renewable energy
 • Smart energy grids and storage
 • Circular economy
 • Multi-modal urban mobility
Climate resilience
 • Climate adaptation, risk & disaster
 • Pollution biodiversity & green infrastructure
Better governance
 • Better cooperation governance

Andere spotlight thema’s zijn:

 • Digitalisation
 • Rural-urban linkages
 • Strength & challenges in the North Sea basin

Wilt u weten of uw project past binnen een van deze thema’s en/of doelstellingen? Neem gerust contact met ons op voor advies!

Meer informatie of persoonlijk advies

Programmagebied en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden uit regio’s van het Interreg NSR programmagebied komen in aanmerking voor financiering. Deze samenwerkingsverbanden worden vormgegeven op basis van het “Quadruple Helix” model, oftewel samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheid en burgers/gebruikers. In onderstaande figuur is het NSR programmagebied voor de periode 2021-2027 weergegeven:Interreg NSR afbeelding

Welke projecten komen in aanmerking?

U kunt financiering krijgen voor zowel kleinschalige projecten als reguliere projecten. De verschillen tussen deze twee soorten projecten worden hieronder toegelicht:

Kleinschalige projectenReguliere projecten
Totaal budget per project: maximaal € 500.000; aanbevolen minimum € 200.000Totaal budget per project: € 1 – 6 miljoen

 

Projectduur: maximaal 1,5 jaarProjecduur: tussen 2 en 4 jaar

 

3 – 7 partners (uit 3 NSR landen)Ongeveer 10 partners

Begroting en subsidiebijdrage

Het budget van Interreg NSR bedraagt ongeveer € 170 miljoen (periode 2021 – 2027). U kunt een subsidie krijgen van maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Voor Noorse partijen is het subsidiepercentage maximaal 50%.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

De tweede Interreg NSR-oproep is op 1 augustus geopend en sluit op 14 november 2022. In deze periode kunt u de volgende soorten aanvragen indienen:

 • Expressions of Interest (stap 1 voor reguliere projecten);
 • Kleinschalige projectaanvragen (volledige aanvraag);
 • Volledige aanvragen op basis van een succesvolle Expressions of Interest (tijdens de eerste oproep);
 • Volledige aanvragen zonder een voorafgaande Expression of Interest.

Op 30 augustus 2022 organiseert het programmasecretariaat van Interreg NSR een webinar over de tweede call. Wilt u deze sessie bijwonen? U kunt zich hier inschrijven.

Resultaten van de eerste oproep

Eind juni werden de resultaten bekendgemaakt van de aanvragen die tijdens de eerste oproep van de nieuwe programmaperiode (2021-2027) werden ingediend. Er werden slechts drie volledige aanvragen voor kleinschalige projecten ingediend (projectomvang: maximaal € 500.000); alle drie werden ze goedgekeurd.

Daarnaast beoordeelde het NSR-toezichtcomité 18 aanvragen die als Expressions of Interest waren ingediend (voor reguliere projecten), waarvan er 13 werden geselecteerd om een volledige aanvraag in te dienen. Deze geselecteerde projecten hebben betrekking op thema’s als waterstof, circulaire economie & bouw en waterstofvalleien. Eind september neemt het toezichtcomité een besluit over de volledige aanvragen (voor reguliere projecten); deze projecten konden tot 22 april 2022 worden ingediend.

Persoonlijk advies of ondersteuning

Hezelburcht heeft in het recente verleden meerdere Interreg-aanvragen ondersteund. Wij beschikken dan ook over de nodige kennis en ervaring om een kwalitatief en kansrijke aanvraag voor te bereiden. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van dit programma? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze specialisten!

Plan een adviesgesprek in
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Interreg North Sea Region (NSR)
Gerelateerde subsidie Interreg North Sea Region (NSR)
Interreg North Sea Region richt zich op de ontwikkeling van de (kust)regio’s van de zeven landen r...Lees verder

contact

Bent u geïnteresseerd in deze Interreg NSR-oproep? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor meer informatie. Of vul onderstaand formulier in:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00