Erfgoed Deal met drie jaar verlengd

Het programma Erfgoed Deal wordt met drie jaar verlengd. Het succesvolle programma startte in 2019 en zou afgelopen jaarwisseling stoppen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten tot eind 2025 in totaal € 12,5 miljoen te investeren in de voortgang van het programma.

Wat houdt de Erfgoed Deal in?

De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties over de financiering van de meerkosten die ontstaan door erfgoed op te nemen in ruimtelijke transitieopgaven. Eventuele financiering vanuit de Erfgoed Deal loopt via een decentralisatie-uitkering naar het gemeentefonds of provinciefonds. Het project moet daarom wel ondersteund worden door een gemeente of provincie en één van deze partijen fungeert vervolgens ook als aanvrager. Cofinanciering van de gemeente of provincie is geen vereiste.

Welke projecten komen in aanmerking voor de Erfgoed Deal?

De Erfgoed Deal richt zich op een drietal hoofdthema’s:

  • Klimaatadaptatie

Projecten kunnen betrekking hebben op de integratie van erfgoed in bijvoorbeeld stresstesten, klimaatdialogen, dijkversterkingsprojecten of herinrichting van beekdalen.

  • Energietransitie en duurzaamheid

Bij projecten kan gedacht worden aan het aardgasvrij maken van een wijk en de integratie van erfgoed daarin of verduurzaming van erfgoed inclusieve landbouw en natuurbeheer.

  • Stedelijke groei en krimp

Projecten die hiervoor in aanmerking komen richten zich op de uitbreiding of krimp van steden waarbij erfgoedstructuren, natuur en cultuurlandschap integraal worden meegenomen in de plannen.

Daarnaast zijn er twee ondersteunende lijnen:

  • Kennis en dialoog
  • Erfgoed als basis voor omgevingsvisie

In algemene zin gaat het om het ‘erfgoedinclusief’ maken van de opgaven. De meerkosten voor het opnemen van erfgoed in de ruimtelijke transitieopgaven zijn subsidiabel.

Wat is de subsidiebijdrage?

Het ministerie is op zoek naar projecten met enige omvang. De minimale planbegroting voor projecten uit de drie hoofdthema’s ligt rond de € 1 miljoen, waarvan de beoogde bijdrage vanuit het Rijk tussen de € 500.000 en € 1 miljoen ligt. Voor projecten uit de ondersteunende lijnen geldt een minimale planbegroting van € 500.000 en daar ligt de bijdrage van het Rijk tussen de € 250.000 en € 500.000.

Vraag Erfgoed Deal aan met Hezelburcht

Ons team van specialisten heeft al meerdere succesvolle Erfgoed Deal aanvragen geschreven. Wilt u ook een aanvraag indienen of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Erfgoed Deal? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze specialisten.

Vrijblijvend adviesgesprek
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over het programma Erfgoed Deal of zoekt u ondersteuning bij een succesvolle aavraag? Onze specialisten staan voor u klaar!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00