Energietransitie en circulaire economie

Impact maken met het juiste instrumentarium

Wereldwijd neemt de urgentie om samen te werken aan een klimaatvriendelijke leefstijl rap toe. De klimaatverandering roept om innovatieve cleantech maatregelen die verdere opwarming van de aarde tegengaan en het grondstoffengebruik drastisch terugbrengen. Iedereen is probleemeigenaar, maar door het dilemma van de collectieve actie (prisoner’s dilemma) blijven de nodige impactvolle acties op wereldniveau uit. Desalniettemin worden op nationaal en Europees niveau wezenlijke stappen gezet naar een duurzame en circulaire economie.

Circulaire economie en energietransitie | rol van overheden

Zoals Remco de Boer afgelopen week schreef in het Financieel Dagblad, zullen rijke landen, rijk geworden door jarenlang gebruik van fossiele grondstoffen, de eerste stap moeten zetten in het minder uitstoten (bron). Overheden hebben van nature een sturende en faciliterende rol. Zij hebben de taak om met de beperkte, maar krachtige middelen die zij tot hun beschikking hebben, een zo sterk mogelijk hefboomeffect te creëren in het terugdringen van CO²-uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen. Binnen de Europese Unie wordt door verschillende overheidslagen met instrumenten als wetgeving en stimuleringsmaatregelen getracht een maximale impact te bereiken door de energie- en grondstoffentransitie te versnellen en baanbrekende cleantech maatregelen te omarmen.

Doordat verschillende overheidslagen, en daarbinnen verschillende beleidsvelden, vaak los van elkaar stimuleringsbeleid opstellen, is er in de afgelopen jaren een wirwar aan stimuleringsinstrumenten ontstaan. Fondsen en subsidieprogramma’s op regionaal, nationaal en Europees niveau stimuleren projecten die energietransitie en circulaire economie versnellen, elk met hun eigen dynamiek. Waar het ene programma zich richt op het puur verminderen van eenheden CO²-uitstoot of het concreet opwekken van duurzame energie, richten andere programma’s zich op het stimuleren van (internationale) publiek-private samenwerkingen die innovatieve sleutel technologieën op de markt brengen. Aan de overheden nu de schone taak om het brede pallet aan stimuleringsinstrumenten effectief in te zetten en toegankelijk te maken. De instrumenten moeten immers de juiste projecten met de maximale impact te bereiken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor actie

Ondanks de faciliterende rol van de overheid, ligt de verantwoordelijkheid voor een circulaire economie en een versnelde energietransitie bij ons allemaal. Overheden bieden ons met hun verschillende stimuleringsmaatregelen de kans om het dilemma van de collectieve actie te doorbreken en de handschoen op te nemen.

Hezelburcht legt dagelijks de juiste verbindingen om goede projecten aan juiste stimuleringsmaatregelen te koppelen. Met volle overgave dragen wij zo bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij zoeken naar de maximale impact! Concreet gaat dat vaak om het verbinden van de juiste partijen. Denk hierbij aan het ondersteunen van internationale topconsortia op het gebied van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, tot het ondersteunen bij het vinden van de juiste financiering voor concrete ontwikkeling van producten en diensten door samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau. In mijn dagelijkse rol als Senior consultant ondersteun ik met name lokale overheden bij het optimaal inzetten van het brede instrumentarium aan stimuleringsmiddelen van andere overheden om ook op lokaal niveau impact te creëren en de klimaatdoelstellingen te behalen.

Onderzoek de subsidiemogelijkheden

Bent u betrokken bij een project gericht op circulaire economie en/of de verduurzaming van Nederland? Graag onderzoekt Hezelburcht de subsidiekansen voor uw project. Neem gerust contact op met mij of een van mijn collega’s via de onderstaande button.

Neem contact op

Contact

Meer informatie? Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00