CEF Transport calls najaar 2016

Begin dit jaar sloten de Connecting Europe Facility (CEF) Transport calls van 2015. Het overweldigende aantal aanvragen en de sterk overvraagde budgetten laten eens te meer zien dat er veel animo is voor het Europese subsidieprogramma. In het najaar openen de nieuwe calls van CEF-T. Een groot deel van het budget is bestemd voor Cohesielanden. Naar verwachting zijn drie calls interessant voor Nederlandse partijen: vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast op het spoor en synergieprojecten tussen transport en energie. De Europese Commissie (EC) heeft de verwachting uitgesproken om extra budget beschikbaar te stellen voor Innovatieprojecten en Motorways of the Sea (MoS).

Vrachtvervoersdiensten

Deze call richt zich op een verschuiving van goederenvervoer naar een duurzamere en energie efficiëntere manier van transport. Voor zowel onderzoeksprojecten (studies) als uitvoeringsprojecten (works) is financiering beschikbaar. Een onderzoeksproject kan tot 50% subsidie krijgen. Voor een uitvoeringsproject ligt het subsidiepercentage op 20%. De call opent naar verwachting in oktober/november 2016.

Reductie geluidsoverlast spoor

Projecten die geluidsoverlast of spoorlawaai verminderen komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat hierbij enkel om uitvoeringsprojecten. Er is maximaal 20% subsidie mogelijk. Naar verwachting opent deze call ook in oktober/november 2016.

Synergieprojecten transport en energie

Een verdere integratie van de energiemarkt en het effectief, al dan niet grensoverschrijdend, verbinden van energienetwerken staat centraal binnen deze call. Financiering richt zich op onderzoeksprojecten. Het liefst in combinatie met pilotprogramma’s. Het subsidiepercentage is maximaal 60%. Deze call opent naar verwachting in oktober 2016.

Innovatieprojecten

Innovatieprojecten richten zich vooral op het aanleggen van infrastructuur ten behoeve van nieuwe brandstoffen, zoals LNG, CNG, elektriciteit en waterstof. De voorkeur van de Europese Commissie gaat hierbij uit naar pilot- en demonstratieprojecten. Voor de uitrol wordt verwezen naar financieringsoplossingen, waaronder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Motorways of the Sea

Het doel van Motorways of the Sea (MoS) is om de verbinding tussen zeehavens en hun achterland te verbeteren. Bij een MoS-project dienen in elk geval twee zeehavens betrokken te zijn uit verschillende landen, waarvan er minimaal één op het TEN-T kernnetwerk ligt. Deze projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op nieuwe brandstoffen of veerdiensten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required