Brede SPUK subsidie voor een gezonde generatie in 2040

Het Ministerie van VWS subsidieert gemeenten met de Brede SPUK regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Met deze gelden kunnen gemeenten aan de slag met afspraken die zijn gemaakt om de stip op de horizon te bereiken: een gezonde generatie in 2040. Wilt u als gemeente in 2023 nog gebruik maken van deze subsidie? Mis deze kans dan niet en doe in maart nog een eerste aanvraag op hoofdlijnen!

Bestuurlijke afspraken

In verschillende akkoorden spraken bestuurders van gemeenten en het Rijk af om in 2040 een gezonde generatie te bereiken. Gemeenten spelen hier een belangrijke rol in. De specifieke uitkering biedt de middelen om aan de slag te gaan met de thema’s die zijn opgenomen in:

 • Het Hoofdlijnen Sportakkoord II
 • Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarin de volgende trajecten samenkomen:
  • Sociale Basis
  • Nationaal preventieakkoord
  • Integraal Zorgakkoord (IZA)
  • Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen

Thema’s en onderdelen brede SPUK

De regeling bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema’s. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente.

Thema 1: Sport, bewegen en cultuur

 • Lokaal Sportakkoord
 • Brede Regeling Combinatiefunctie

Thema 2: Gezondheid en Sociale basis

 • Terugdringen Gezondheidsachterstanden
 • Kansrijke Start
 • Mentale Gezondheid
 • Aanpak overgewicht en obesitas
 • Valpreventie
 • Leefomgeving
 • Opgroeien in een Kansrijke Omgeving & Vroegsignalering Alcoholproblematiek
 • Versterken sociale basis
 • Mantelzorg
 • Eén tegen Eenzaamheid
 • Welzijn op recept

Thema 3: Ondersteunende onderdelen

 • Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
 • Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Brede SPUK aanvragen?

Gemeenten kunnen de Brede SPUK op twee momenten aanvragen.

Aanvraagperiode 1

 • Openstelling: 6 februari t/m 31 maart 2023
 • Aanvraag heeft betrekking op periode: 2023 t/m 2026.
 • De aanvraag bestaat uit een eenvoudig aanvraagformulier, waarbij u enkel hoeft aan te geven voor welke onderdelen u de Brede SPUK gelden wil ontvangen.
 • Vervolgens hebben gemeenten een half jaar de tijd voor het opstellen van een integraal plan van aanpak, welke bij aanvraagperiode 2 moet worden ingediend.

Aanvraagperiode 2

 • Openstelling: 1 september t/m 31 oktober 2023
 • Indien géén aanvraag is ingediend bij aanvraagperiode 1: Aanvraag heeft betrekking op periode: 2024 t/m 2026.
 • De aanvraag bestaat uit een integraal plan van aanpak over hoe de middelen in de gemeente (of in samenwerking met gemeenten in de regio) worden besteed de komende 4 jaar.
 • De aanvraag gaat vergezeld van een positief advies van een aangewezen kerngroep. Het integrale plan moet al vóór 30 september ingediend worden bij deze kerngroep.

Ondersteuningsbudget

Voor het (laten) opstellen van een integraal plan van aanpak stelt de VNG een eenmalige bijdrage van € 7.500 ter beschikking per gemeente. De deadline voor het aanvragen van dit budget ligt op 1 juli 2023.

Deadlines samengevat

Om optimaal gebruik te maken van de middelen, adviseren we de volgende stappen te zetten voor de volgende deadlines:

Deadline Activiteit
31 maart 2023 Eerste aanvraag op hoofdlijnen indienen bij DUS-I voor subsidie 2023-2026.
30 juni 2023 Herijking van het lokaal sportakkoord op basis van Raamwerk afspraken Sportakkoord versturen aan VSG via: info@sportengemeenten.nl.
1 juli 2023 Ondersteuningsbudget aanvragen bij VNG.
30 september 2023 Integraal plan van aanpak versturen aan kerngroep via gezondenactiefleven@vng.nl en info@sportengemeenten.nl voor advies.
31 oktober 2023 Integraal plan van aanpak, inclusief advies kerngroep indienen bij DUS-I voor subsidie 2023-2026.

Ondersteuning nodig?

Wilt u als gemeente de Brede SPUK aanvragen en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Wij kunnen u op de volgende wijze ondersteunen:

 • Toetsen of het integrale plan van aanpak voldoet aan de eisen van de Brede SPUK regeling;
 • Indienen van een volledige subsidieaanvraag die voldoet aan de voorwaarden;
 • Deadlinebewaking.

Interesse gewekt? Neem dan contact met ons op!

Vrijblijvend kennismaken
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer informatie over de Brede SPUK reegling voor gemeenten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00