Breakthrough Energy Catalyst voor demonstratieprojecten van nieuwe klimaattechnieken

Breakthrough Energy Catalyst (BEC) is in 2015 opgericht door Bill Gates en een coalitie van private investeerders met als doel het ondersteunen van innovatieve technieken die zullen leiden tot een klimaatneutrale wereld. Bent u bezig met het opzetten van een project die een bijdrage kan leveren aan dit doel? Ontdek dan de financieringsmogelijkheden van Breakthrough Energy Catalyst.

Samenwerking met de EU

De publiek-private samenwerking (PPS) van Breakthrough Energy Catalyst, de Europese Commissie (EC) en de Europese Investeringsbank (EIB) heeft als doel om € 840 miljoen ($ 1 miljard) te investeren in de realisatie en commercialisatie van schone technologieën. Er kan financiering worden aangevraagd voor projecten met een groot potentieel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Deze projecten moeten vallen onder een van de vier sectoren waar klimaatneutrale technieken momenteel nog te duur zijn om op te schalen of te kunnen concurreren met fossiele technieken:

 • Groene waterstof
 • Direct air capture
 • Synthetische kerosine
 • Langdurige energieopslag

Wie kan een voorstel indienen?

Bedrijven of consortia, non-profit organisaties en onderwijsinstellingen kunnen een request for proposals indienen. Deelname is uitsluitend mogelijk voor organisaties gevestigd in de Europese lidstaten, IJsland, Noorwegen of derde landen die in het kader van Horizon Europe en InvestEU een associatieverdrag hebben met de EU.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Welke projecten komen in aanmerking

Voorgestelde projecten moeten kunnen aantonen dat;

 • Het voorgestelde project commercieel haalbaar is en in staat is om de uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen significant terug te dringen in één van vier bovengenoemde sectoren.
 • Het project behoefte heeft aan katalyserende financiering die niet beschikbaar is uit reguliere financieringsbronnen.
 • De toegepaste technologie bewezen effectief is onder pilot scale omstandigheden.
 • Het project niet later dan 31 december 2030 commercieel operationeel is, de voorkeur gaat uit naar projecten die dit stadium eind 2027 kunnen bereiken.
 • Het project gedurende de operationele levensduur niet meer uitstoot levert dan bij vergelijkbare fossiele technieken.

De request for proposals blijft doorlopend open tot 31 december 2027 (RFP-sluitingsdatum) of totdat het budget is uitgeput. Voorstellen die in de eerste helft van 2023 financiering willen ontvangen moeten voor 13 mei 2022 een aanvraag hebben ingediend. Geselecteerde voorstellen zullen tussen juni en september feedback ontvangen en worden gevraagd een pitch presentatie te geven. De bekendmaking van de definitief geselecteerde projecten wordt eind november verwacht.

Welke soorten financiering zijn beschikbaar?

Projecten kunnen in aanmerking komen voor de volgende typen financiering:

 • Aandeleninvestering: een minderheidsaandeel investering in een project met een hogere risico tolerantie en lager verwacht investeringsrendement dan traditionele investeerders (voorkeursmethode van BEC)
 • Subsidie: niet-verwaterende financiering die niet aan BEC terugbetaald hoeft te worden
 • Afnameovereenkomst: een overeenkomst die met BEC partners wordt uit onderhandeld over de aankoop van de opbrengsten van het project.

Hoeveel financiering krijgen de projecten?

De BEC zal per gekozen project minimaal € 10 miljoen investeren in de vorm van subsidie of aandeleninvestering. Hierin is het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de EU en de Europese Investeringsbank (EIB) nog niet meegenomen. Deze zullen vanuit het InvestEU programma financiering beschikbaar stellen voor de door BEC geselecteerde projecten. Er is geen maximumbedrag, maar de bijdrage van BEC/EC wordt beperkt door de eis dat deze partijen geen meerderheidsaandeel in projecten verkrijgen. Door gemengde financiering aan te bieden hopen beide partijen meer publieke en private investeringen aan te kunnen trekken voor de geselecteerde projecten, hiermee hopen zei een hefboomwerking van 5 tot 10 keer het door BEC geïnvesteerde bedrag te realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Breakthrough Energy Catalyst en de financieringsmogelijkheden die het te bieden heeft? Of bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking met een van onze specialisten! Zij informeren u graag over de financieringsmogelijkheden voor uw project of organisatie.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen over dit programma? Stel ze tijdens een vrijblijvende kennismaking aan een van onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00