Blijft het Marie Curie programma hetzelfde in 2018?

Wij namen de werkdocumenten van Horizon 2020 voor u onder de loep

Onlangs heeft de Europese Commissie (EC) werkdocumenten gepubliceerd voor de werkprogramma’s van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020. Deze documenten geven de richting aan van de nieuwe werkprogramma’s en zijn gebaseerd op zowel een door een adviesgroep gehouden evaluatie als een recente publieke consultatieronde.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Marie Sklodowksa Curie (MSCA) programma

Wij namen de werkdocumenten van het MSCA-programma onder de loep om voor u inzicht te geven in de belangrijkste aandachtspunten voor toekomstige aanvragen. Vanwege de bottom-up benadering en de wetenschappelijke excellentie gedreven aanpak, wordt het MSCA-programma hoog gewaardeerd. De afgelopen jaren is er dan ook veel belangstelling geweest voor het programma. Dit blijkt ook uit de indieningcijfers van de afgelopen ronde (sluitingsdatum 10 januari 2017). Ook Hezelburcht begeleidde een groot aantal aanvragen in deze ronde. Onze betrokkenheid varieerde van administratieve coördinatie en review tot het volledig schrijven van de aanvraag.

In totaal zijn er 1.718 voorstellen ingediend in de afgelopen ronde, waarvan:

  • European Training Networks (ETN) 1.435 voorstellen
  • European Industrial Doctorates (EID) 195 voorstellen
  • European Joint Doctorates (EJD) 88 voorstellen

Over het algemeen is de EC tevreden over de resultaten van het MSCA programma. In de periode 2018-2020 volgt er weer een jaarlijkse openstelling voor dit programma. Voor de komende jaren zijn er een aantal aanvullende aandachtspunten geïdentificeerd die men wil gaan aanpakken, namelijk:

Open Science

Disseminatie en communicatie van onderzoeksresultaten is een belangrijk onderdeel van een MSCA-aanvraag. De nadruk komt echter de komende jaren nog meer te liggen op het verkrijgen van digitale vaardigheden. De EC geeft aan dat er allereerst meer aandacht moet komen voor het managen en delen van onderzoeksdata met de onderzoekgemeenschap. Daarnaast wordt er meer nadruk gelegd op het ontwikkelen van communicatievaardigheden via populaire digitale (sociale) media. Deze communicatiekanalen worden immers steeds belangrijk en maken het mogelijk om het grote publiek makkelijk te bereiken.

Empowering researchers

Aandacht voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onderzoekers is het belangrijkste uitgangspunt van het MSCA-programma. De EC wil dat er meer aandacht komt voor pedagogische en didactische vaardigheden en dat onderwijs geven een prominentere plaats krijgt in het trainingsprogramma. Verder geeft de EC aan dat de vaardigheden van onderzoekers op het gebied van ‘funding management’ te veel onderbelicht blijven in eerdere voorstellen. Een andere opvallende opmerking in de werkdocumenten is dat parttime promotietrajecten mogelijk gemaakt moeten worden. Dit geldt niet alleen met betrekking tot familiaire omstandigheden, maar ook voor professionele motieven. Denk hierbij aan het combineren van een promotietraject met het opzetten van een startup of het opdoen van relevante werkervaring.

Widening participation

De zogenaamde EC-13 landen* zijn tot op heden ondervertegenwoordigd in het MSCA-programma. Er worden ondersteunende maatregelen genomen om organisaties uit EC-13 landen te stimuleren om beroep te doen op het MSCA-programma. Hoe deze maatregelen eruit komen te zien is vooralsnog niet bekend.

Equal opportunities and inclusion

Het creëren van gelijkwaardige omstandigheden en kansen om deel te nemen aan het MSCA-programma is een belangrijke doelstelling. Voor onderzoekers met een beperking is deelname aan het MSCA-programma vaak veel moeilijker en duurder als gevolg van speciale behoeften bij het reizen, het vinden van een geschikte woning en het werken in het buitenland. De EC wil daarom een aanvullende toelage voor onderzoekers met een beperking introduceren.

International mobility and cooperation

De belangrijkste voorgestelde wijziging met betrekking tot dit onderdeel is te vinden in de regels voor Global Fellowships. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het toegestaan dat een onderzoeker eerst tijd doorbrengt bij een Europese kennisinstelling alvorens direct te vertrekken naar een kennisinstelling buiten Europa. De terugkeerfase in Europa zal hierbij nog steeds worden gehandhaafd.

Intersectoral mobility and research-business cooperation

Tot slot is een andere belangrijke pijler van het MSCA-programma het promoten en ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen de academische en non-academische sector voor de training van de nieuwe generatie onderzoekers. De zogenoemde ‘secondments’ blijven een belangrijk onderdeel van het programma. De voorwaarden voor deelname van het bedrijfsleven in ETN- en EJD-projecten worden naar alle waarschijnlijkheid versimpeld. Onderzocht wordt of het toereikend is om het bedrijfsleven als partnerorganisatie te laten deelnemen in plaats van als een volledige begunstigde met bijbehorende verplichtingen. Ook wordt er onderzocht of de 40%-regel in European Industrial Doctorates-projecten (EID) en de regels voor ‘secondments’ aangepast kunnen worden om het programma eenvoudiger te maken en beter te laten aansluiten bij de doelstellingen. Tot slot worden de MSCA Unit Costs herzien in 2017. Een update hierover verwachten wij medio oktober 2017 bij de officiële publicatie van het werkprogramma 2018-2020.

Conclusie

Op basis van de werkdocumenten kunnen we concluderen dat de hoofdlijnen van het MSCA-programma de komende jaren niet veranderen, maar er zijn wel een aantal nuance verschillen aangebracht. Voor een succesvolle aanvraag is het belangrijk om deze aandachtspunten expliciet onder de aandacht te brengen. Wij kunnen u ondersteuning op maat bieden bij de diverse aanvraagmogelijkheden binnen het MSCA-programma.

Heeft u vragen over het programma, de calls of het aanvraagproces? Wij adviseren u graag. Neem gerust contact op met een van onze subsidie-experts.

*Grieks-Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Marie Curie
Gerelateerde subsidie Marie Curie
De Europese Commissie zet de Marie Curie Actions in om de onderzoeksvaardigheden van onderzoekers te...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00