Mijn Hezelburcht Menu

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling)

De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben in de praktijk immers minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan de grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls.

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

De subsidie richt zich op het versterken van een leerrijke werkomgeving binnen een bedrijf, maar ook op het ontwikkelen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het aanbieden van een beroepsopleiding op maat. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Er zijn drie centrale pijlers waar projecten zich op moeten richten:

  • het oprichten van een bedrijfsschool;
  • het implementeren van loopbaanadviestrajecten;
  • het investeren in de vaardigheden en ontwikkeling van de vaardigheden van medewerkers.

Voor welke bedrijven is de SLIM-regeling?

Alle mkb’ers kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd door ondernemers.

Met name in de landbouw, de horeca en de recreatiesector kan het lastig zijn om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veelal sprake is van seizoenskrachten. Vandaar dat naast de mkb-bedrijven ook de grotere bedrijven uit deze drie sectoren (landbouw, horeca en recreatie) aanspraak kunnen maken op de SLIM-subsidie.

Budget en subsidiebijdrage

De overheid stelt € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor de SLIM-regeling in de periode 2020-2022. Als ondernemer ontvangt u per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie. Indien de subsidie in samenwerkingsverband wordt aangevraagd, dan geldt er een maximale subsidiebijdrage van € 500.000,-.

Hulp bij SLIM-subsidie aanvragen?

Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. Wij houden u graag op de hoogte en kunnen u adviseren over de kansrijkheid van uw project.

Wenst u meer informatie of wilt u de mogelijkheden vast verkennen?

Persoonlijk advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij informeren u graag!

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00