RVV Tijdelijke Woningen

Voor wie?

Woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders

Voor wat?

De bouw van tijdelijke, zelfstandige huurwoningen

Meer informatie

De verhuurderheffing is afgeschaft per 1 januari 2023. Daarmee is deze subsidieregeling overbodig geworden en afgeschaft.

Gaat u als woningcorporatie of belastingplichtige verhuurder investeren in de realisatie van tijdelijke en flexibele sociale-huurwoningen? Dan kunnen deze tijdelijke woningen mogelijk vrijgesteld worden van verhuurdersheffing.

Voorwaarden en werking RVV Tijdelijke Woningen

  • U bent belastingplichtig voor de verhuurderheffing en bezit meer dan 50 sociale huurwoningen;
  • U gaat tijdelijke, zelfstandige huurwoningen realiseren met een huurprijs onder de liberalisatiegrens.
    • Het mag gaan om nieuwbouw of om transformatieprojecten, waarbij bestaand vastgoed met een niet-woonfunctie wordt verbouwd tot tijdelijke huurwoning;
  • De omgevingsvergunning verklaart dat de woningen gerealiseerd worden voor verhuurdoeleinden met een maximale duur van 15 jaar;
  • De tijdelijke woningen worden gerealiseerd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024;
  • Na een succesvolle aanvraag hoeft u voor maximaal 15 jaar – dus voor de gehele ‘levensduur’ van de tijdelijke woning – geen verhuurdersheffing te betalen.

Tijdelijke huurwoningen gerealiseerd? Vraag voor 1 juli subsidie aan!

Elk jaar (looptijd regeling t/m 2025) kan er tot 1 juli een aanvraag worden ingediend voor gerealiseerde woningen in het voorafgaande jaar. De vrijstelling kan daardoor direct over het lopende jaar worden toegepast. Voor woningen die in 2021 zijn/worden gerealiseerd kunt u dus een aanvraag indienen tot en met 1 juli 2022. Voor woningen gerealiseerd in 2020 is het dus niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Hezelburcht adviseert over RVV Tijdelijke Woningen

Bent u bezig met de realisatie van tijdelijke huurwoningen? Neem dan ruim vóór 1 juli contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie te onderzoeken. Hezelburcht heeft ruime ervaring in het aanvragen van RVV subsidie en werkt nauw samen met RVO. Samen maken wij een stappenplan om uw fiscale voordeel te berekenen en te realiseren. Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Meer weten over deze regeling? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.