Infectieziektebestrijding 3

Voor wie?

Onderzoekers

Voor wat?

Onderzoeksprojecten naar infectieziekten

Budget

€ 13,3 miljoen

Meer informatie

De hoge ziektelast door jaarlijkse griepepidemieën, de toename van het aantal SOA’s, en de dalende vaccinatiegraad; enkele opvallende trends op het gebied van infectieziekten in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt € 13,3 miljoen beschikbaar voor een nieuw subsidieprogramma Infectieziektebestrijding.

Het nieuwe infectieziekteprogramma goedgekeurd

Het ministerie van VWS heeft – in navolging van twee eerdere, succesvolle programma’s – het voorstel ‘Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023)’ goedgekeurd. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit draagt substantieel bij aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten.

Welke projecten vallen binnen dit programma?

Onderzoeksprojecten komen in aanmerking wanneer het…

  • een impact heeft op o.a. ziektelast;
  • zich focust op toegepast en implementatieonderzoek;
  • zich richt op bacteriën, virussen en schimmels, inclusief non-alimentaire zoönosen;
  • een One Health-benadering (samenhang tussen mensgezondheid, diergezondheid en omgeving) gebruikt;
  • een interdisciplinaire aanpak heeft; inclusief o.a. onderzoek naar risicoperceptie en risicocommunicatie;
  • aandacht heeft voor hergebruik van bestaande data, databestanden en biobanken;

Looptijd en budget

Het programma Infectieziektebestrijding 3 loopt tot en met 2023 en beoogt ten minste drie subsidierondes uit te zetten. De eerste oproep werd in augustus 2019 bekend gemaakt. Wij houden u via deze pagina op de hoogte als er meer bekend is over een volgende oproep. Het programma kent in totaal een budget van € 13,3 miljoen.

Hoewel ZonMw programma’s zich doorgaans richten op onderzoeksinstellingen, wordt steeds vaker de verbinding met het bedrijfsleven gezocht. Gezien de sterke bedrijfsbasis in dit veld verwachten we dat ZonMw voor dit programma zeker ook het bedrijfsleven wil betrekken. Wij houden u op de hoogte van de criteria en voorwaarden.

Voorbeeldprojecten Infectieziektebestrijding

Om voor u een beeld te schetsen welke projecten in aanmerking komen, lichten we hieronder een aantal inspirerende voorbeeldprojecten van voorgaand programma uit.

BIBHEP: Bewustzijn, Identificatie, Behandeling Hepatitis B & C

Aanleiding: Hoe valt het te verklaren dat de sterfte door HIV sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis juist met 30% is toegenomen? Zeer verontrustend is de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers.

Onderzoeksproject: BIBHEP onderzocht de gezondheidswinst van antivirale therapie, en de mogelijkheid in Nederland sterfte door chronische hepatitis B of C terug te dringen. Verder onderzocht BIBHEP hoe de vroege opsporing van hepatitisvirusdragers verbeterd kan worden.

Bekijk het hele onderzoeksproject

Onderzoek naar de communicatie en organisatie van de meningokokken W vaccinatiecampagne

Aanleiding: Sinds 2015 is er een toename van ernstige ziekte veroorzaakt door meningokokken W. Daarom is vanaf oktober 2018 een vaccinatiecampagne gestart tegen deze ziekte. Jongeren van 14 jaar kregen een oproep om zich te laten vaccineren.

Onderzoeksproject: Door interviews en een vragenlijstonderzoek onder 14- jarige jongeren en hun ouders werd in kaart gebracht hoe het besluit om zich wel of niet te laten vaccineren wordt genomen en welke rol de jongeren en de ouders hebben in de besluitvorming. De resultaten van dit onderzoek werden gebruikt om de vaccinatiecampagne en de communicatie daarover zo nodig aan te passen.

Bekijk het hele onderzoeksproject

Life Sciences, Health & Food specialisten

Het Life Sciences, Health & Food team van Hezelburcht bestaat uit ambitieuze en ondernemende consultants met opleidingen en promoties op het gebied van o.a. biomedische wetenschappen, immunologie, oncologie, biomedische technologie, en voeding en gezondheid. Zij zijn daarom bij uitstek geschikt om u op dit vakgebied te ondersteunen en te ontzorgen. Daarnaast bieden wij ondersteuning in consortiumvorming en projectmanagement.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen het programma ‘Infectieziektebestrijding 3’? Of bent u benieuwd of uw idee binnen dit programma past? Onze specialisten informeren u graag. Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Meer informatie? Of sparren met een specialist? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend adviesgesprek. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: