Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Voor wie?

Ondernemingen en onderzoeksorganisaties

Voor wat?

(door)ontwikkelingen van cybersecurity oplossingen

Budget in 2023

€ 930.000

Wanneer aanvragen?

Nu gesloten

Advies over CIF-NL

Nederland digitaliseert volop. Om dit veilig te laten verlopen is cybersecurity enorm belangrijk. Het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL) stimuleert innovaties op het gebied van cybersecurity. Ondernemingen en onderzoeksorganisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van cybersecurity oplossingen.

Deelgebieden CIF-NL

Cybersecurity-innovatieprojecten komen in aanmerking voor subsidie vanuit CIF-NL als ze bijdragen aan (een van) onderstaande deelgebieden.

Automatisering van cybersecurity oplossingen

Om op de juiste manier te reageren op de snelheid, complexiteit of schaal waarop digitale aanvallen kunnen gebeuren is automatisering van cybersecurity-oplossingen van belang. Projecten gericht op het automatisch voorspellen, opsporen en tegenhouden van cyberdreigingen en het automatisch verspreiden van kennis en informatie hierover komen daarom in aanmerking voor subsidie. De ontwikkeling van bijvoorbeeld algoritmes en systemen op basis van kunstmatige intelligentie kunnen hieraan bijdragen.

Behoud en ontwikkeling van personeel

Projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van personeel op het gebied van cybersecurity komen in aanmerking voor subsidie. Bijvoorbeeld het oprichten van een cybersecurity-opleidingsmodule, de ontwikkeling van specifieke competentieprofielen die aansluiten op bestaande raamwerken of een programma voor de uitwisseling van personeel en kennis tussen het bedrijfsleven en de overheid of B2B.

Proportioneel, veilig en privacybeschermend delen van data

Projecten die bijdragen aan het delen van cybersecurity-data op en proportionele en veilige manier die privacybeschermend is. Technische oplossingen zoals synthetische data, Multi Party Computation (MPC) en cryptografie (quantum-safe) zijn hier voorbeelden van.

Kleinschalige cybersecurity-oplossingen ontwikkelen of opschalen

Ook cybersecurity-oplossingen met een kleinschalig toepassingsgebied kunnen van groot belang zijn voor de veiligheid van organisaties of de nationale veiligheid. Twee type projecten kunnen daarom ook subsidie aanvragen:

  • Projecten die hele specifieke oplossingen bieden met een mogelijk groot effect in Nederland. Gericht op één doel: de nationale veiligheid van Nederland.
  • Cybersecurity oplossingen die een beredere toepassing hebben in nieuwe marktsegment(en) maar nu alleen gebruikt worden voor de nationale veiligheid.

Subsidiebijdrage CIF-NL

Projecten ontvangen een subsidie van minimaal € 25.000 en maximaal € 75.000. In totaal was er in 2023 € 930.000 budget beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie over CIF-NL?

Wilt u meer weten over de regeling Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL) en bent u benieuwd of uw cybersecurity-innovatieproject in aanmerking komt? Onze specialisten toetsen uw project vrijblijvend op de mogelijkheden. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Neem contact op voor meer informatie over CIF-NL

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00