Universitair Medisch Centrum Utrecht – MELIA

Antipsychotica zijn de belangrijkste behandelingsmogelijkheid voor schizofrenie. Van de verraderlijke bijwerkingen op antipsychotica is antipsychotisch geïnduceerde gewichtstoename (AiWG) de meest voorkomende en de meest slopende. AiWG heeft een negatieve invloed op de levensverwachting, kwaliteit van leven, therapietrouw, kansen op het ontwikkelen van type-2 diabetes en waarschijnlijkheid van remissie. De behandeling is momenteel zeer uitdagend en er zijn weinig interventies onderzocht in onderzoeken van voldoende kwaliteit.

In de MELIA-studie (the MEtformin-LIfestyle in Antipsychotic users trial) willen we de toepassing van een bestaand geneesmiddel, metformine, optimaliseren voor AiWG door aan te tonen dat metformine in combinatie met leefstijlsessies de symptomen vermindert in vergelijking met placebo in combinatie met leefstijlsessies. Verder willen we het verschil in reductie van AiWG tussen twee subgroepen onderzoeken; clozapine gebruik versus ander antipsychotisch gebruik. Ten slotte willen we beoordelen of metformine in vergelijking met placebo de metabole eigenschappen, kwaliteit van leven, algemene fysieke en psychologische gezondheid, kosteneffectiviteit en of genetische aansprakelijkheid voor BMI en metabool syndroom kan helpen bij het schatten van gewichtsvermindering na het starten van de behandeling met metformine. In geval van vermindering van AiWG als gevolg van metforminegebruik in combinatie met leefstijlsessies, kunnen richtlijnen AiWG implementeren als nieuwe indicatie voor metformine.

Aanvrager

  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Consortium

  • GGZ Centraal
  • Universiteit Maastricht
  • Vrije Universiteit Medisch Centrum

Subsidie

ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00