Stichting Wiek II

Nijmeegs consortium met stichting Wiek-II als penvoerder

In oktober 2018 viel er een positieve EFRO subsidiebeschikking op de deurmat. De Europese Unie investeert € 410.000,- in het project Scale-up!, een initiatief van Nijmeegse organisaties die op innovatieve wijze betrokken zijn bij de energietransitie.

Subsidie voor innovatieve opschaling energietransitie

Het consortium dat de subsidie ontvangt, bestaat uit vier partijen: Stichting Wiek-II, Izzy Projects, De Groene Stroomfabriek en Huismerk Energie. De specialisten van Hezelburcht ondersteunden het consortium bij het gehele subsidieverwervingstraject.

Over het EFRO project ‘Scale-up!’

Met Scale-up! wil het consortium de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen op een nieuwe manier versnellen. Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet een aanzienlijk aantal duurzame energieprojecten worden gerealiseerd. Dit heeft een enorme impact op de ruimte en de maatschappij, maar biedt tegelijkertijd ook grote kansen voor het regionale mkb. Deze kansen worden met Scale-up! verzilverd.

Door een nieuwe aanpak met het vroegtijdig betrekken van regionale mkb’ers en burgers bij de energietransitie en door het eigenaarschap en regie in hun handen te leggen, ontstaat er draagvlak. Met lokale spelers worden gezamenlijk energieprojecten ontwikkeld met minimale impact op ruimte, maatschappij en milieu. De business die hierdoor wordt gecreëerd vloeit terug naar de gemeenschap. Zo ontstaat er een netwerk van regionale stakeholders en een community met Burgers Geven Energie; een energievoorziening van én voor de regio.

Samenwerking tussen Hezelburcht en consortium

De eerste contacten tussen het consortium en Hezelburcht vonden eind 2017 plaats. Aanleiding hiervoor was de openstelling van het EFRO subsidieprogramma ‘cluster en netwerken’. Sinds de aanvang van het project is er goed samengewerkt met het consortium om zo een kansrijke subsidieaanvraag op te stellen. In oktober 2018 is de aanvraag gehonoreerd met de prachtige beschikking van ruim € 4 ton.

Wij zijn trots op dit mooie succesverhaal en project dat hopelijk een nieuwe aanpak in de energietransitie kan bewerkstelligen! De specialisten van Hezelburcht voeren momenteel nog compliance-werkzaamheden uit voor het consortium.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00