Stichting BCS

Stichting Business Cluster Semiconductors Nederland (BCS) ontving als penvoerder van het I2I (Innovation 2 Industrialisation) project een overkoepelende subsidiebeschikking vanuit het Europese subsidieprogramma GO-EFRO. Binnen het I2I project staat het bouwen en combineren van belangrijke industriële producten en processen voor micro en nano technologieën centraal. Deze technologieën gebruikt men in toekomstige toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie en medische apparatuur. BCS coördineert het project samen met negentien partners, bestaande uit zestien MKB’ers en drie kennisinstellingen (waarvan twee universiteiten).

Bij een subsidieaanvraag van deze omvang speelt een goede financiële en administratieve organisatie een cruciale rol. Om zich te richten op de kern van het project zocht BCS een betrouwbare partner die kon ontzorgen bij de administratie. Daarom is Hezelburcht gevraagd om te ondersteunen bij de verantwoording van de negentien deelsubsidies. Hezelburcht voerde alle financieel-administratief relevante subsidieprojectwerkzaamheden uit. De werkzaamheden betroffen onder meer:

  • Het verzamelen van facturen, betaalbewijzen, urenverantwoording en overige noodzakelijke documenten.
  • Het controleren van facturen, urenverantwoording en uurtarieven conform Europese subsidie eisen.
  • Het opstellen van financiële tussenrapportages en de eindverantwoording.
  • Beantwoording van financiële vragen van zowel projectpartners als van de Management Autoriteit GO-EFRO.
  • De begeleiding van accountantscontroles en audits door de Management Autoriteit en het Ministerie van Financiën.
EFRO subsidie
Gerelateerde subsidie EFRO subsidie
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op versterking van de concurrentiekracht e...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00